Bugün: 14.12.2018
  • Ana Sayfa
  • »
  • Eğitim Sistemi Yeniden Yapılandırılmalı

Eğitim Sistemi Yeniden Yapılandırılmalı

Türkiyenin En Büyük Sorunlarından Olan Eğitim Sistemine Analitik Bakışla Öneriler Sunulmuştur.

Fertleri ve Toplumları Dünya Medeniyetinde Söz Sahibi Yapan Eğitim ve Öğretim Sistemleridir.


Eğitim sistemi olmayan veya eğitim sistemini günün şartlarına göre düzenleyemeyen toplumlar ve milletler dünya sahnesindeki paylarını başkalarına bırakırlar.


Tarihi geçmişi olan bir milletin torunları olarak Anadolu insanları geçmişimizin hamuru olan ümmet düşüncesini öğretim ve eğitim kurumlarımıza temel öğreti taşı yapmalıyız.


Tüm insanlığın ihtiyaç duyduğu şiddetten uzak öğrenmeye bilmeye odaklanmış sevgi ve muhabbet dolu gençler yetiştirmeliyiz.


Allah indinde tek DİN İslamdır şuuruyla “Tüm canlıların hayatlarını düzenleyen evrensel sisteme DİN (İslam) denir” düşüncesiyle “Kendi ırkından, kendi nesebinden, kendi örf ve adetinden, kendi kültüründen olmayan, kendisi gibi düşünmeyen ve yaşamayanların Hak ve Hukukunu kendi Hak ve Hukuku olarak gören ve uygulayan Ümmet Düşüncesinin” eğitim ve öğretimin temel öğretileri arasında olması halinde özlediğimiz insanların yetişeceği beklenebilir.


Yukarıda bahsettiğimiz fıtrat şuuruyla yetiştirilmeyen gençlerde Allah cc, Hz. Muhammet+vahyi, Allah İçin Salatı Ayağa Kaldırma/cihad/mücadele, Anne baba, Evlat, Kardeş, Eş ve toplum sevgisi beklenmemelidir. Ailesi inançlı olan gençler bile Okullarda inançlarını kaybetmektedirler.


Mevcut sistem fıtratı bilgilerden yoksun "asi" insanlar/gençler yetiştirmektedir.

Bu Sistem Böyle Gitmez Gitmemelidir de.
İlk yapılacak İşlerden Birisi
İlkokul "1" sınıftan itibaren
Allah/Kainat ve İnsan değer olarak işlendiği "DEĞERLER" dersi /alak suresi1-5 arası) ile Davranışlarımızı Reel ölçülere göre düzenleyebilmek için DAVRANIŞ Bilimleri (Adabı Muaşeret) Dersinin Okutulması Zorunluluk haline gelmiştir.


Belediye Otobüslerinde ve dolmuşlarda karşılaştığımız manzaralar oldukça kötü. Ortaokul ve Lise talebeleri 60-70 yaşlarındaki yaşlıları görünce kalkıp yer vermesi yerine camlardan dışarıyı izlemektedirler.


Büyük- Küçük İlişkileri Bitmiş
Eğitim sistemi öğretmenleri düşündüğümüzde sadece ilköğretim sistemi değil üniversite sisteminin de değişmesi gerektiğini anlarız. Zira saygı ve sevginin bitirildiği ilköğretimi üniversitelerden yetişen öğretmenler yetiştirmektedirler. Öğretmenler iyi olsaydı gençlerimizde iyi olurdu.


Kurgulanması gereken sistem bir bütün olarak düzenlenmelidir.
Bundan dolayıda YÖK ün kaldırılmalı veya Üniversiteler Birliğine dönüştürülerek Üniversitelerin birbirleriyle sosyal-Kültürel ve bilimsel yarıştırılması sağlanmalıdır.


Dünya İle Yarışabilmek İçin
Sistem 5+3 olarak yeniden yapılandırılmalıdır.

Mecburi eğitim 8 yılla sınırlandırılmalıdır.
9 sınıftan itibaren okul bitirme diploması yerine sınıf geçme diploması verilmeli.

Örneğin ilköğretim diplomasından sonra 9. 10. 11.sınıf diploması verilmeli.

9-10 sınıflarda bir üst sınıfa geçmek için not barajı uygulanmalı. Örneğin; 9. sınıftan 10 sınıfa geçmek için not ortalaması 60. 10. Sınıftan 11. sınıfa geçmede not ortalaması 75. olabilir.12. 13. 14. 15. sınıflar Üniversite olmalı. 16 ve 17. sınıflarda ihtisas diploması olarak düzenlenmeli.

Eğitim sistemi üniversiteleri içerisine alacak şekilde bir bütün olarak yeniden yapılandırılmalıdır. Üniversitelerde birbirine benzeyen çok sayıda bölümün birleştirilerek fonksiyonel elemanların yetiştirilmesi hedeflenmeli. Bu düzenlemelerden sonra çalışma hayatı da bu yapılanmaya göre yeniden düzenlenmeli.


Örneğin bugün Üniversite bitiren bir elemanın maaşı ilkokul mezunu olan şahsın maaşından daha az olarak uygulanan çok sayıda kurum ve kuruluş mevcuttur. Çalışma hayatındaki eşit işlerde maaş sistemi bitirdiği okula göre veya aldığı diplomaya göre yeniden düzenlenmelidir.


Çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal ve kültürel etkinliklere katılabilmelerini sağlamak için İlköğretim ve liseler dahil blok dersler konularak ders sayısı toplamda “12” yi geçmemesine dikkat edilmelidir. Gençlerimizin İletişim Araçlarından elde ettiği bilgiler hesaba katılarak Müfredat boşaltılarak gençlerimize zaman bırakılmalıdır.


Liseler sınıflandırılmalı ve liselere göre derslerde sınıflandırılmalıdır
-Dil liseleri
-İhtisas liseleri
-Meslek liseleri
-Sanat liseleri


Dil liselerinin Gerekliliği; 
Bugün liselerde verilen dil derslerinin yetersizliği ve bu kadar çalışmanın boşa gittiği görülmektedir. Dil liseleri adıyla yeniden yapılandırılacak liseden yetişeceklerin tüm üniversite de tüm bölümlere gidebilmeleri sağlanmalı.


Dil liselerinde iç piyasaya yönelik ara elemanların yetiştirilmesi gerekmektedir. Sosyal bilimler, sosyal hizmetler, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, market ve diğer iş kollarındaki hizmetlere yönelik liseler olarak programlandırılmalı. Bu meslek guruplarında dil bilenlerin çalışması tercih ettirilmeli.


Bu liselerdeki diller dünya dilleri arasından seçilerek her lisede iki yabancı dil öğretilmesi şartı getirilmelidir.


Eğitimin tüm alanlarında öğrencinin iletişim araçlarından aldığı bilgileri ders olarak okutmanın hiçbir anlamı kalmamıştır. Bugün hızlı ve gelişmiş iletişim araçları sayesinde 10 yaşındaki bir çocuğun 35 yaşındaki yetişkinin elde edeceği bilgileri elde ettiğini görmekteyiz. Okullarımız ve sistem buna göre yeniden düzenlenmelidir. Gereksiz dersler kaldırılarak önemli derslere yoğunlaşma getirilmeli.


Dil derslerinin yanında fen dersleri olan fizik, kimya, biyoloji gibi derslerin felsefesi de okutulmalı.

Dil liseleri Bugünkü imam-hatip liselerinin “Dil” liselerine dönüştürülmesi. Bu liselerde dil dersleri arasına Arapça da alınarak kaliteli arapça bilenlerin yetişmesi sağlanmalı.


İhtisas Liseleri
İhtisas liselerinde Türkçe+ Matematik+ fizik+kimya+ biyoloji ve Dil Dersleri Ağırlıkla İşlenmeli ve Bugünkü Fen ve Anadolu Liselerinin Fonksiyonlarını Taşımalı.

İhtisas Liselerinde Uluslararası Nitelikli Elemanların Yetişmesi İçin Özellikle Laboratuvarı Olan Araştırma Geliştirme Üniteleri Olan Okullara Dönüştürülmesi Gerekmekte.

Mühendislikler, Tıp fakülteleri dahil Türkiyenin vizyonunu artıracak tüm okullara gidebilmeleri sağlanmalıdır. Fizik kimya ve biyoloji İhtisas liselerinin esas alanı olmalı.


Meslek Liseleri
Meslek liselerinde tüm meslek gruplarının bölüm olarak okutulmaları ve bu ölçüde de staj dediğimiz fiili ortamı paylaşma çalışmalarının talebeler üzerinde daha etkili hale getirilmeleri sağlanmalıdır. Bu liselerde meslek dersleriyle beraber Türkçe ve matematik derslerinin de verilmelidir. Sağlık ve Adalet meslek liseleri kaldırılmalı ve Meslek liselerinde bölüm olarak okutulmalı.


Tüm liselerde olduğu gibi “Allah/Kainat ve İnsan Değerleri Dersi” nin yanında fizik, kimya, biyolojinin felsefesi anlatılmalıdır. Fizik, kimya ve biyolojinin ne olduğunu bilmeyenlerin kainata entegre sorunu yaşayacakları mutlaka bilinmelidir. Bundan dolayı ihtisas liseleri haricindeki liselerde fizik, kimya ve biyolojinin felsefesi okutulmalı.


Sanat Liseleri
Bugünkü güzel sanatlar liselerinin “güzel” bölümü kaldırılarak sanat liselerine dönüştürülmelidir. Spor liseleri kaldırılarak sanat liselerine bölüm olarak okutulmalıdır. Sporun her alanı bu liselerde bölüm olarak olabileceği gibi müzik ve resim dersleri de bu liselerde çok fonksiyonlu olarak okutulmalı.


Tüm törenler bu okullara verilerek diğer liseler derslere yoğunlaştırılmalıdır. Sanat liseleri toplumun çok büyük bir ihtiyacını karşılayacağından bu liselere tüm spor dalları alınmalı ve kaliteli elemanların yetişmesine olanak verilmelidir. Sanat liseleri kendi aralarında zenginleştirilerek tüm insanlığa hizmet etmeleri sağlanmalı.


Tüm liselerde olduğu gibi “Allah/Kainat ve İnsan Değerleri Dersi” nin yanında fizik, kimya, biyolojinin felsefesi anlatılmalıdır. Fizik, kimya ve biyolojinin ne olduğunu bilmeyenlerin kainata entegre sorunu yaşayacakları mutlaka bilinmelidir. Bundan dolayı ihtisas liseleri haricindeki liselerde fizik, kimya ve biyolojinin felsefesi okutulmalı. İhtisas liselerinde bu dersler temel ders olmalı.


İlkokuldan Liseye Kadar Nasıl Olmalı
1-2-3-4 sınıflara kadar 
Türkçe+ Matematik+Genel Kültür+ Davranış bilimleri+ Değerler Dersi+
5-6-7-8 Sınıflara 
Türkçe+ Matematik+ Genel Kültür+Davranış bilimleri+Değerleri Dersi+ Bilişim Teknolojisi+ fizik+ kimya+ biyoloji + Din ve Yabancı dillerin altyapısı verilmeli


Eğitime Başlama Tarihleri Yeniden Düzenlenmeli
1.Dönem 1 Eylül de başlamalı 30 Aralıkta sona ermelidir.
2.Dönem 1 Martta başlamalı 30 Haziranda sona ermelidir.

Eğitime başlama tarihleri değişmesi halinde okulların yakacak ihtiyaçları rahatlayacak ve hatta sona erecektir. Okulların yakıttan elde edeceği tasarruf fiziki durumlarının iyileştirilmesinde kullanılmalıdır. Böylece okul idarecilerinin velilerden dilenmesi de son bulmuş olacaktır. Ayrıca bu sistem “kış” turizminin de faaliyete geçmesine sebep olacaktır.


Müfredat (Alın Yazısı)
Alın Yazısına İnanan Toplumlar Kaybetmek Mecburiyetinde olurlar. Müfredat/Alın Yazısı Tenbellikten Başka Bir Getirisi Olmayan çağdışı bir uygulamadır. Müdredat/ Alın Yazısı Olsaydı Zeka ve Teknik Uyarıcı Dediğimiz Elçi/Peygamber ve Vahyin Gelmesine Gerek Yoktu. Programlandığı Gibi Gidecekse İnsanın Hiç Bir Etkisi Olmayacaksa Çalışmanın Mücadele Etmenin Bir Anlamı Olur mu. Müfredat Bu Anlamda Anlaşılmadığımız müddetçe Toplumsal Kalitemiz Gerçekleşmeyebilir. 

Öğretmen ve Öğrencileri Adeta WC lere Gidecek Kadar Ayrıntılı Bir Şekilde Programlayan Müfredatın Kaldırılması Gerektiğini Düşünenlerdenim.


Din Öğretisinin Kur an ı Kerime Entegre Edilmeli
Mehdicilik ve Vahdet-i Vücud Anlayışı ile İslam Dininin Uzaktan Yakında İlgisi Yoktur. Kur an ı Kerimden Hareket Etmeyen Düşüncelerin Tamamı HURAFE Niteliğindedir. Din Öğretileri Hurafelere Dayanan Milletler Terör Sarmalından Kurtulamazlar.Genel Kültür Dersi Konularak Bu Dersin İşlenmesine herhangi bir müfredat sınırlaması getirmeden Öğretmenlere Bırakmak Araştırıcı Bir Toplum Meydana Getirmenin İlk Adımı Diye Düşünüyorum.


Ortaokul ve Liselerdeki Ders Sayısı 12 yi Geçmemeli
Türkçe+ Matematik+ Genel Kültür+ Davranış bilimleri+ Değerleri Dersi+ Gıda ve Sağlık+Fizik+ Kimya+ Biyoloji + Din/İlahiyat+Yabancı dil+ Bilişim Teknolojisi+ Bu Derslerin Bir Bölümü Anlatım Dersi Olmalı.

Talebelerin Devam Mecburiyeti Olan ancak Ödev Mecburiyetleri Olmayan Öğretmenlerin Anlatımlarıyla Yapılmalı.


Genel Kültür ve Davranış Bilimleri Dersleri 
Bu dersleri vermek için milli eğitim müdürlüklerinin yapacağı çalışmalarla Öğretmen Olmayanlarında 
(Doktor+Polis Müdürleri+ Genel Müdür ve Müdürler+Müftü/Vaiz+Kaymakam+Belediye Başkan ve Yardımcıları+Ticaret Odası Başkanı+Baro Başkanı vs gibi) Verebilmeli.


Dersler ve Ders Saatleri
Günlük Ders Saatleri “5” Saatle Sınırlandırılmalıdır.


Devlet İki Ayaklı Bir Organizasyon Oluşturmalı
Çalışmamızda gördüğümüz sıkıntıların ikinci sebebininde ergenlik bilgisinin yetersizliği. Ergenlik konusundaki bilgilerin genel ekseriyetinin kulaktan dolma hurafe bilgiler olduğunu görüyoruz.

Bunun sebebininde ergenliğin maneviyatla ilişkilendirilerek anlatılan ve bazı gazetelerden veya İnternet köşelerinden ipe sapa gelmeyen bilgiler olduğunu görüyoruz.

Ergenliğin maneviyatla uzaktan yakından hiç bir ilgisi bulunmamaktadır. Manevi sorumluluk ergenlikle değil akil-baliğ olmakla başlar.


Ergenlik Fizyolojik, Sonuçları İtibariyle Sosyal Meseledir.
Fiziksel gelişimin sosyal sonuçları olan bir meseleyi manevi mesele gibi anlatmanın gençlerimiz üzerinde olumlu etkileri olmayacaktır. Oysa iyi bir ergenlik bilgisi ile bilgilendirilen genç ilerleyen yaşlarda gayri meşru her türlü kötülüklerden (içki-uyuşturucu-fuhuş gibi) uzaklaşmak için tüm imkanlarını seferber edecektir.


Devlet, Bilgilendirme ve Destek Organizasyonu Oluşturmalıdır.
5-6-7-8 Sınıfları kapsaması gereken bu çalışma sağlık bakanlığından Ürolog ve Nisaiye doktorlarıyla Kadın Aile Bakanlığından Sosyal Hizmet Elemanlarının birlikte yürüteceği bir organizasyon olmalıdır. Milli eğitim bakanlığı konferans, seminer ve toplantıların yapılması noktasında yardımcı olacağı bu organizasyonda, çocukların bilgilendirilmeleri ve sağlık olarak taraması yapılarak fiziksel sorunlu olanlara Teknik destek verilmesi sağlanmalıdır.


Ergenlik bilgisinin doğru zaman ve zeminde doğru kişilerce verilmesi halinde gençlerimiz içki, uyuşturucu ve fuhuştan gibi zararlı durumlardan uzak duracağı görülecektir. Fizyolojik gelişimin sosyolojik sonuçları mutlaka anlatılmalıdır. Vesselam..

 

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 6435

YORUMLAR (3)

şu sorouyu sormak lazım. dini başkasının aklı ile ölçmek ne kadar yararlı? o şahıs yani taberani dini kendi aklı ile ölçmüş olmuyormu. yada siz ahirette başkasının aklının yaptıkları ilemi yoksa kendi aklınızın yaptıkları ilemi hesaba çekileceksiniz.15.03.2014 20:59
birde adınızı yazsaydınız ya..hangi makaleyi eleştirdiğinizide bilmiyorum..yazarsanız memnun olurum28.06.2013 20:24
(Dini, aklı ile ölçen kadar zararlı kimse yoktur.) [Taberani] Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Kur`andan kendi aklı ile, kendi düşüncesi ve bilgisi ile mana çıkaran kâfirdir!) [Mek. Rabbani] Hadis-i şerifte, (Kur`an-ı kerimi, kendi görüşü ile açıklayan, doğru olsa dahi, mutlaka hata etmiştir) buyuruldu. (Nesai) Herkes sizin gibi kendi görüşünü ortaya atarsa ortada din diye birşey kalmaz. Sizin yaptığınız Alimcilik oynamaktır. Ben de size kur`an`dan ayet ve peygamber efendimizden hadis ve bu zamana dinimizi yücelterek getirenlerin sözlerini ortaya koyarım. İnsanların imanlarıyla oynamayın.. 28.06.2013 15:27

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.