Bugün: 02.04.2020
  • Ana Sayfa
  • »
  • Rab ve İlahınız Allah cc Mı?

Rab ve İlahınız Allah cc Mı?

Allah ile beraber başka bir ilah edinme, sonra kınanmış ve yalnız başına bırakılmış olarak oturup kalırsın! ISRA 22

Rab ve İlah Kelimelerinin Hayatımızdaki Önemi
Rabb kelimesi Arapça bir kelime olup, Kur’an’da Allah lafzından sonra en çok kullanılan isimdir; 970 defa zikredilir.

Lugat olarak terbiye etmek, ıslah etmek, mutlak otoriteye sahip olmak, efendisi olmak, sorumluluğunu yüklenmek, başkanlık yapmak, malik ve sahip olmak, sözü dinlenmek, itaat edilmek, üstünlüğü ve otoritesi kabul edilmek gibi anlamlara da gelir.

Müslümanlar her konuda olduğu gibi Rab konusundada sınıfta kalmışlardır. Allah cc tan başka Rab kabul etmediklerini dilleriyle söyleyenlerin hayatlarını kuşatan rableri bir bilselerdi hergün her saat her dakika secdelere kapanarak Allah cc tan özür dileri tevbe ederlerdi..

Meseleyi daha iyi anlatabilmek için Tevbe suresi 31 Ayetin ışığında oruç bahsinde geçen bir onuyu izah etmeye çalışalım.

Kur an daki Oruç
Kuranı Kerim’in Bakara Suresi’nin 183,184,185 ve 187 numaralı dört ayetinde oruçla ilgili tüm bilgiler verilir. Bu dört ayeti inceleyen kişi oruçla ilgili bilmesi gereken her noktayı öğrenir. 
Bu ayetler şöyledir:

183 Ey iman sahipleri! Oruç sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi, sizin de üzerinize yazıldı. Umulur ki sakınırsınız.

184 Sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta veya yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Zorlukla dayananlar, fidye olarak bir yoksulu doyurmalıdır. Kim gönülden bir hayır yaparsa, bu da kendisi için hayırlıdır. Oruç tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır.

185 Ramazan ayı ki; insanları doğru yola ileten, apaçık ve ayırt edici olan Kuran onda indirilmiştir. öyleyse sizden kim bu aya tanık olursa, onda oruç tutsun. Hasta ya da yolculukta olanlar tutamadığı gün sayısınca diğer günlerde. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bu, sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola ilettiğinden dolayı Allah’ı yüceltmeniz içindir. Umulur ki şükredersiniz.

187 Oruç gecesi kadınlara yaklaşmanız helal kılınmıştır. Onlar sizin giysiniz, siz de onların giysilerisiniz. Allah sizin benliklerinize yazık etmekte olduğunuzu bilmiş, tevbelerinizi kabul edip, sizi bağışlamıştır. Artık onlara yaklaşın ve Allah’ın sizin için yazdığı şeyi arayın. Tan yerinde beyaz iplikle siyah iplik ayırt edilinceye kadar yiyin için, sonra da orucu geceye kadar tamamlayın…

Kur an ı kerimde Allah cc oruçla ilgili ilkelerini belirtmiş. Bu ilkelere ilaveler yaparak Allah cc ın koymadığı yasakları cezaları koymak Allah cc a iman ederken başkalarını imanlarına ortak etmektir. Rab kelimesi ilkeleri koyarak terbiye den kesin hakimiyeti elinde bulunduran güç demek olduğuna göre Allah cc ın Rab sıfatı ile koyduğu ilkelere riayet etmek Allah cc tan başka İlah kabul etmemektir.

Hadislerde Oruç 
Ebu Hüreyre`nin rivayet ettiği hadis-i şerif 
Bir kimse, Peygamber efendimize gelerek, (Helak oldum ya Resulallah) dedi. Peygamber efendimiz, ne olduğunu sordu. O da Ramazan orucunu kasten bozduğunu söyledi. Peygamber efendimiz, bir köle azat etmesini bildirdi. Kölesi olmadığını bildirince, aralıksız iki ay oruç tutmasını emretti. Bunu da yapamayacağını bildirince, fakir doyurmasını bildirdi.

Bu hadis Kütüb-i sitte isimli meşhur altı hadis kitabından Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai`de mevcuttur.


Allah cc kur an ı kerimde niteliklerini ve niceliklerini belirtmesine rağmen bunu yetersiz görerek ilavelerde bulunmak Allah ile birlikte başka ilah edinmek değilde nedir..

İlah Nedir?
İlâh kelimesinin kökü konusunda -ezhâr olan- iki görüş vardır.
Birinci görüşe göre: İlâh kelimesi aslen “ibâdet etmek” anlamına gelen “يَأله-ألَه elehe-ye’lehu”den gelir. Buna göre kelimenin mânâsı: “Ma’bûd/kendisine ibâdet edilen”dir. Diğer görüşe göre: “Hayret etmek, şaşkına dönmek” anlamındaki “يَأله-ألِه elihe-ye’lehu” den gelir.


Yahudiler Allah`ı bırakıp bilginlerini, hahamlarını; Hıristiyanlar da rahiplerini ve Meryem oğlu Mesîh`i rabler edindiler. Halbuki onlara sadece tek ilâha kulluk etmeleri emrolundu. O`ndan başka tanrı yoktur. O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır. TEVBE 31


Yukarıdaki ayette gördüğümüz uyarı Hahamların ve Rahiplerini ilkeler koyan Rabler edinilerek bu ilkelere uymanın Hahamları ve Rahipleri İlah edinmek olduğu anatılmaktadır. Buna göre oruç hakkındaki ilkeleri yetersiz görerek başka ilkeler koymanın bu ilkeleri koyanları Rabler edindiği ve bu ilkelere uyarak ayrıca İlah edinnildiğini görmekteyiz.

Allah ile beraber başka bir ilah edinme, sonra kınanmış ve yalnız başına bırakılmış olarak oturup kalırsın! ISRA 22

Hem Allah cc ın koyduğu ilkelere iman edeceksin hemde diğerlerinin koyduğu ilkelere uyacaksın. Allah ile birlikte başka İlah edinmek buna denilmektedir. Herhangi bir konuda kur an ı kerimde ilkeler mevcut ise başka ilkelere uymak veya başka ilkeleri kabul etmek Allah ile birlikte başka ilahlar edinmek demek olur.

Bu konuda çok sayıda örnek verebiliriz
Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz değnek vurunuz; Allah`a ve âhiret gününe inanıyorsanız, Allah`ın cezasında onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun. NUR 2

Allah cc zina edenlere verilebilecek cezayı ve izlenecek yöntemi kur an ı kerimde belirttiği halde zina yapanlara verilecek cezalara Recm cezasını eklemek Allah ile birlikte başka İlahlar edinmekten başkası değildir. Bugün Müslüman aleminde Allah ile birlikte başka İlahlara kulluk edilmektedir.

Medyen toplumuna da kardeşleri Şuayb`ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb onlara dedi ki: “Ey milletim! Allah`a kulluk edin, O`ndan başka bir ilâhınız yoktur. İşte size Rabbiniz tarafından açık bir delil geldi: Artık ölçüde ve tartıda dürüst olun, insanların eşyalarını eksik vermeyin, yeryüzünde huzur sağlandıktan sonra bozgunculuk çıkarmayın! Eğer inanıyorsanız sizin için hayırlı olan budur.” ARAF 85

Yukarıdaki ayeti kerimeden de anlaşıldığı gibi Allah cc Rab sıfatı ile ilkeleri belirlemiş insanlarda bu ilkelere uyarak Allah cc tan başka İlah olmadığını göstermeye davet edilmişlerdir. Kur an ı kerimde İlah kelimesini incelediğimiz zaman hayatın tüm yönlerinde kur an ı kerimin telkinlerine uymanın İlah kavramı ile emredilğini görmekteyiz. Teraziyi iyi tutmak hile yapmamak, kötü söz söylememek, iftirada bulunmamak, yalan konuşmamak, gıybet etmemek, adam öldürmemek, içki içmemek, kumar oynamamak, zina yapmamak, kurban kesmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, sadaka vermek, infak etmek, kısaca hayatın tüm yönlerinde Allah cc koyduğu ilkeleri benimsemek ve bu ilkelere ilaveler yapmamak Tek Allah cc İlah edinmek demektir. Bu ilkeleri yetersiz görerek ilaveler yapmak kurallar koymak cezalar üretmek Allah ile birlikte başka ilahlar edinmekten başkası olmaz. Kim böyle yaparsa tüm meziyetleri tüm çalışma ve gayretleri boşa giden cehennemliklerden olur.

Rabbim bizleri bu kötü duruma düşürmesin

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1395

YORUMLAR (1)

TEŞEKKÜRLER KARDEŞİM İNSAN NASIL İMAN ETTİM DEDİĞİ ZAMAN O İMANINI SALİH AMELE DÖNÜŞTÜRMEDEN HİÇ BİR ANLAM TAŞIMIYORSA İNANDIĞI DİNİN KURALLARINI GEREĞİ GİBİ YAŞAM HAYATINA KOYMADIKÇA BİR ANLAM TAŞIMAZ. DUA ;İSTEKLERİN VE ARZULARIN FİİLLE BUUŞMASSININ ADIDIR. FİİLE DÖNÜŞMEYEN BİR DUA İÇERİSİNDE SU BULUNMAYAN BOŞ BİR TESTİYE BENZER..29.07.2014 02:51

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.