Bugün: 02.03.2021
  • Ana Sayfa
  • »
  • Yecüc ve Mecüc Sedleri Kalktığında!...

Yecüc ve Mecüc Sedleri Kalktığında!...

Dünyayı Uluslararası Emperyalist/Kapitalist/Siyonist sömürüsünden Kurtaracak Yolu Kur an İşaret Ediyor..

YECÜC ve MECÜC
""Kendilerine Doğrular Anlatıldığı Halde Dinlemeyerek Kendi Havalarına Göre Hareket Ederek kan döken bozgunculuk yapan her tarafı tarumar eden bir kavmi veya milleti sombolize eden ad –yecüc mecüc” dür.""

Yecüc ve Mecüc Bozgunculuğun Sembolik Adıdır.

Kehf Suresi 93.-99. ayetlerde seddin yapımı şöyle anlatılır:
93 - Nihayet iki sed (set, dağ) arasına ulaştı. Orada neredeyse -hiçbir- uyarıyı değerlendirmeyecek hâlde bir kavim buldu.

94 - "Ey Zülkarneyn!" dediler, "Ye’cüc ve Me’cüc bu ülkede bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onlar arasında bir sed yapman için sana bir vergi vermeyi teklif ediyoruz, ne dersin?"

95 - O da şöyle cevap verdi: "Rabbimin bana verdiği imkânlar, sizin vereceğinizden daha hayırlıdır. Siz bana beden gücüyle yardımcı olun da sizinle onlar arasında sağlam bir sed yapayım."

96 - "Demir kütleleri getirin bana!" Zülkarneyn iki dağın arasını demir kütleleriyle doldurtup dağlarla aynı seviyeye getirince: "Körükleyin!" dedi. Tam onu bir ateş haline getirince, "Bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim." dedi.

97 - Artık o Ye’cüc ve Me’cüc’ün, ne seddi aşmaya, ne de onda delik açmaya güçleri yetmedi.

98 - Zülkarneyn: "Bu, Rabbimden bir rahmettir, bir lütuftur, dedi. Rabbimin tayin ettiği vakit gelince, bunu yerle bir eder. Rabbimin vâdi mutlaka gerçekleşir."

99 - O gün, yani kıyamet günü onlar deniz dalgaları gibi birbirine çarparak çalkalanırlar. Sûr’a da üfürülür, insanların hepsini bir araya toplarız.
Bu hadise ERGENEKON destanı diye anlatılan hikaye ile hemen hemen aynıdır.

“Eregenekon” dar bir yer küçük bir yer çıkışı olmayan yer anlamlarına gelmektedir.

Daha önce yecüc ve mecüclerden kaçarak yerleştikleri topraklar kendilerine yetmeyince oradan çıkmak istiyorlar ve kurultay düzenliyorlar.

“Türkler, kurultayın bu kararı üzerine, Ergenekon`dan çıkmak için yol aradılar; bulamadılar. O zaman bir demirci dedi ki: ``Bu dağda bir demir madeni var. Yalın kat demire benzer. Demirini eritsek, belki dağ bize geçit verir. Gidip demir madenini gördüler. Dağın geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür dizdiler. Dağın altını, üstünü, yanını, yönünü odun-kömürle doldurdular. Yetmiş deriden yetmiş büyük körük yapıp, yetmiş yere koydular. Odun kömürü ateşleyip körüklediler. Tanrı`nın yardımıyla demir dağ kızdı, eridi, akıverdi. Bir yüklü deve çıkacak denli yol oldu".

Burada hikayeye demirci olarak alınmıştır. Oysa yalın katta olsa demiri eritmek ağaçlarla kütüklerle neredeyse mümkün değildir. Demir sert bir metaldir. 1800 sgrt derecede ergime gösterir..Burada eritilen metallerin demir sertliğinde olmayan daha çok bakır, kalay, çinko ve alüminyum gibi yumuşak ve kolay ergime gösteren metaller olduğu muhtemeldir.

Yukarıda zülkarneyn AS adına anlatılan kıssa ile Ergenekon destanı arasında bir bağ var gibi. Tabiî ki Zülkarneyn AS mın bu gediği kapatmasına sebep olan karşı ki kavmin (yecüc ve mecüc) kimlerden oluştuğu bilinmez. Moğollar ve Tatarlar olabileceği ihtimalleri var.

Yeri gelmişken şunu da söylemek lazım ki ÇİN Kaynaklarına göre Göktürkler Hunlardan gelmedir. Göktürkler “Aşina” adını taşıyan ve kelime anlamı da Kürt ve Ermeni neslini ifade eden bir hun ailesi demektir. Sırrı sakık “Anamız Ermeni Babamız Kürt” pankartını taşıyarak aslında tarihi gerçekliğe işaret etmektedir. Ancak her ikisinde aslı HUN Türklerindendir.

(Not: ÇİN Kaynaklarından hangi Kaynak Hakkında Bilgi Yok)
(http://www.anadoluhareketi.com/?Syf=26&Syz=228688)


Başka bir deyimle Asyanın tamamı Türklerin yurtları olduğu noktasıdır. Onlarca boyu olan Türklerin Ermeniler/Kürtlerinde Hun Türklerinden Hun boylarından oldukları artık bilinenler arasında.

Tabii ki Konumuz Bu Değil.
Enbiya Suresi 96.-97. ayetlerde seddin yıkılması şöyle anlatılır:
96- Nihayet Ye’cuc ve Me’cuc’ün sedleri açılıp her tepeden dünyaya akın etmeye başlarlar.

97- Ve doğru vaad vaktinin yaklaştığı sıra, işte o zaman, kâfirlerin gözleri birden donakalır, "Eyvah, bizlere! Biz bundan tam bir gaflet içinde idik, daha doğrusu kendimize zulmettik!" diyecekler.

Enbiya suresinde görüyoruz ki yecüc ve mecüc bozgunculuk yaparak dünyayı sömüren zihniyet olarak sembolize edilmiştir.

Buradan hareketle görmekteyiz ki bugün dünyayı perişan eden Yahudi siyon zihniyetlileri yok etmek ve dünyayı yeniden yaşanabilir hale getirmek için sedleri kaldırmanın zamanı gelmiştir. 400 milyonluk Türk dünyası aralarındaki sedleri kaldırdığında dünya yeniden huzura kavuşacaktır.

Ergenekondan çıkarak yeryüzüne dağılan bu millet gittikleri her yerde Hakkı ve Adaleti savunmuş ve haklıların yanında yeralmıştır. Ataları olan Zülkarneyn AS dan beri bu millet Allah cc tan bir an bile uzak kalmayı yeğlememiş bir millettir. Yukarıda da anlatıldığı gibi HUN boylarından olan ve Ergenekonda beraber yaşayan Ermeni/Kürtlerle aramızdaki sedleri kaldırdığımızda dünya rahat bir nefes alacaktır. Belki de bugün İnsanlık düşmanları bu gerçekleri bizden önce tespit etmiş ve aramızdaki savaşı bundan dolayı organize etmişlerdir.

Tarihimizde Ermeni ve Kürtlerin yüzyıllarca Anadoluda bir arada yaşadığı, bu kitleye verilen ortak isim Türk ismi olmasından olabilir. Tarih içerisindeki yozlaşmalarla bu kitleler geçmişlerinden koparılıp birbirlerine düşman hale getirilmiş olabilir. Yeniden bu sedlerin kaldırılması ve dünyaya yeniden hak ve hukuk getirilmesi iki suredeki ayetlerin toplamından elde edebileceğimiz zenginlik olabilir. Hiç kimse bizi ırkçılık yapıyor diye suçlayamaz. Zira Türk bir ırkın adı değil bir milletin adıdır. Türk Milleti yalnız başına bir şey ifade etmez. Yecüc ve Mecüc Zülkarneyn AS a kadar bu milleti ortadan kaldırmaya çalıştığını görüyoruz. Ergenekon denen dar bir vadiye sıkıştırılmadan önce yaşadıkları yurtlarından kaçmak zorunda kalındığını görmekteyiz.

Zülkarneyn AS Göktürklerle beraber yaşayarak onların zaten var olan Adalet sistemlerini vahyi çizgiye getirmiştir. Yani Vahyin gölgesinde gelişen bir millet Tarihe Adaletini kazımıştır. Aslolan vahiydir millet değil..

Zülkarneyn kıssasında anlatıldığı gibi hakka hukuka riayet eden bir topluluğun adı Türk milletidir. Yeniden bu millet arasına örülen sedler kaldırılmalıdır. Yeniden dünya rahat bir nefese muhtaçtır. Son yıllarda Türkiyeninde aralarında bulunduğu 12 Devlet ortak ordu kurma noktasında anlaşmışlardır. İnşallah bu ordunun adını “ümmet” ordusu koyarlarda tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olur..

Yecüc ve Mecüc "sed"lerini düşündüğümüzde bir topluluğun haklı isyanından dolayı yani göktürkler olduğu düşünülen bu topluluk yecüc ve mecücler tarafından yok edilmek ve tüm mal varlıklarına el konulmak suretiyle haksızlığa uğratılmışlardı. Allah cc Zülkarneyn AS ile desteklenmiş olduklarını görmekteyiz. Bugün dünya böyle bir haksız dönem yaşamaktadır.

Allah cc kitabına yaklaştığımız ölçüde o "sed" ler kalkacak ve Allah cc tıpkı Zülkarneyn AS ile o topluluğa verdiği destek gibi bizleri de destekleyecektir. Burada aslolan ölçü vahyi sarılmaktır. Uluslararası Yecüc ve Mecüclerin sistemlerini yok edecek panzehir elimizdeki vahiydir. Hayatımızı üç vahiyle ilişkilendirdiğimizde Rabbimiz bizleri dünya da da ödüllendireceğini mutlaka bilmeliyiz.

Uluslararası Emperyalist/Kapitalist/Siyonist sömürü sistemine son verecek her türlü oluşumlara katkı sağlamak dileğiyle kalın sağlıcakla..

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 2667

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.