Bugün: 21.09.2021

TTK YENİDEN YAPILANDIRILMALI

Zarar TTK nın Kaderi Değildir.

TTK nın Kaderini Zonguldak Madenci Yürüyüşü Çizmiştir.

1991 yürüyüşünden sonra İşçi sayısı sürekli düşmüştür. 1989 da işçi sayısı 39 binden fazla olan TTK Yürüyüşten sonra sürekli intifa kaybederek bugün adeta yere çakılmıştır. 1991 yürüyüşünden sonra TTK nın tamamen kapatılması hesaplanmış Ancak dönemin CHP PM Üyesi Onay ALPAGO hanımefendinin olağanüstü gayretleriyle kapatılmaktan kurtulmuştur. 

Enerji Bakanlığına Odaklanan Yahudi Devit Nicholos ROCKEFELLER`in Elemanları Temiz Enerji projelerini (Güneş Panelleri-Rüzgar panelleri) Pazarlamak İçin TTK nın Kapatılmasını Önermekte ve Üzerinde Çalışmalar Yapmaktadırlar. Bu Konuda Zonguldak`ta Siyasetçilerle Sendikanın Ortak Hareket Etmesi Gerekmektedir. Bu Başarıldığında Sırayla Aşağıdaki Güncellemeler Yapılmalı ve TTK Tarihi bir Revizyonla Hayata Yeniden Başlamalıdır..

Zarar TTK nın kaderi değildir.
TTK nın Düzeltilebilecek Bir Kurumdur.
TTK da ne ANAP hükumetinin 1991 teklifi ve nede KARDEMİR modeli asla uygulanamaz. KARDEMİR Modeli Zonguldakta Sosyal barışı zedeleyerek adeta kan gövdeyi götürecek konuma getirir. Bu model TTK nın tamamen kapatılmasının ilk ayağıdır.

Kurum Yeniden Yapılandırılmalı
İşçi sayısını 2019 A kadar 25 bine çıkarılması Zonguldak halkına ve Türkiyeye yapılabilecek en büyük iyiliklerdendir.

Yılda kaç milyar dolar kömür ithaline gitmektedir. 20 sene önce kömürün yerli payı % 37 lerin üzerindeyken bugün bu pay % 15 ler seviyesine gerilemiştir.

“Kömür İthalatı yapanlar Gezi Olaylarında Hükumet aleyhinde sokaklardakileri finanse ettiklerini gördük”.

Zonguldak Türkiyenin kömür ihtiyacının yarısını temin edebilecek zenginliğe sahiptir. Giresun, Trabzon/Köprübaşı ve Gümüşhanedeki Taş Kömürü Rezervleri Araştırıldığında Türkiyenin Dışarıya akıttığı Milyar Dolarların Ülkemizde kalacağı düşünülmelidir.

Bu zenginlik hükumetin kararlılığı ile birleştirildiğinde neler olmaz ki.

Zarar TTK nın Kaderi Değildir.
Kurumun Zararı Yıllık 600 milyon Tl den fazla zarar etmektedir
1-Maden Yasasında Değişiklik Yapılmalıdır
Türkiye cumhuriyeti Enerji bakanlığına kömür politikası belirleme sorumluluğu verilmelidir.

Türkiyenin taş kömürü politikası yoktur
“Sübvanse sistemleri üzerinde durularak taş kömürü politikası belirlenmelidir”

-Mevcut sistemde hazine sübvanse etmektedir-

2-Önce Kurumun Adı ve Fonksiyonu Değişmelidir

Yeni Adı
“TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ”

Olarak yeniden düzenlenerek tüm müesseseler işletme müdürlüklerine Dönüştürülmelidir. Daire başkanlıkları dahil gereksiz tüm birimler kaldırılmalıdır. Yönetim küçültülerek “iş”in büyütülmesi sağlanmalıdır.

3-Kurum 657 sayılı Yasanın Dışında tutulmalı
Kurum devlet memurları yasasının dışına alarak tüm personelin A-B-C- gibi sınıflara ayrılması gereklidir. (Erdemir modeli gibi)

4-Kuruma Eleman Alımları
Özellikle sigara ve içki içenlerin alınmaması yasal hale getirilmelidir. Eleman alımları “İŞ-KUR” aracılığı ile yapılmalı ve komik görüntülerin kaldırılarak insanların haysiyetlerine değer verilmelidir. İşçi standartları belirlenmeli ve bu standartlara göre işçi alınmalıdır.

5-Sağlık İşleri Yeniden Yapılandırılmalı
Kurum sakat üreten işkolu olması hasebiyle sakat kontenjanının dışında tutulması.

Yer altında işçilerinden geçici iş göremez raporluların yer altındaki bazı servislerde istihdam edilmelerinin önü açılmalı.

Yer altında sürekli iş göremez raporluların ise, Orman bakanlığı, Milli eğitim bakanlığı, Sağlık bakanlığı, Adalet bakanlığı ve özel idareler gibi kamu kurumlarının emrine verilmelerinin önü açılmalıdır.

6-İnsan Kaynakları Biriminin Kurulması
Tüm personel yönetiminden bu birimin sorumlu olmasının sağlanması. (Erdemir Modeli Gibi)

7-Yeraltı İşkolları Yeniden Yapılandırılmalı
Kademeler 1-2-3 kademe ile sınırlandırılması.
Makine bakım, Motor Tamirhaneler, Kömür Arabası Tamirhaneleri yeraltına alınarak iş gücünden zaman olarak istifade edilmelidir.

8-Yerüstü İşyerleri ve İşkolları Yeniden Düzenlenmeli.
“Teknik Atölye” adıyla içerisinde Torna hane-Demirhane-kaynakhane olan yeni bir teknik oluşum meydana getirilmeli. Burada çalışacak personelin yer altı-yerüstü çalışabilir olması sağlanmalıdır.

9-Ambarlar Yeniden Yapılandırılmalı
Materyal ambarı dahil tüm ambarlar tek elden yönetilmeli ve malzeme uzmanlığı kadrosu ile eğitimlerinin düzenli olarak verilerek malzeme israfının önlenmesi sağlanmalıdır.

“Taşeron Sistemi Yeraltında Kaldırılmalı”

10-Yerüstü Hizmet İşçiliği Özelleştirilmeli
Oto garajları, hamam ve banyolar. Lokanta ve çay ocakları, temizlik işleri ve güvenlik hizmetleri özelleştirilmeli

11-Malzeme Temini ve İhale Sistemi Değiştirilmeli
Malzeme alımlarındaki ihale sistemi yerine “Aracılık” sistemine geçmesi ve İhaleleri aracılık şirketlerine vermelidir. İhale alacak aracılık şirketleri istenilen malları istenilen kalite ve değerlerde temin ederek Kurumun işletmelerine ulaştırmalıdır. Bu sistem kurumun milyonlarca TL zarar etmesinin önüne geçecektir.

Aracılık şirketleri ile yapılacak ihalelerde malzemelere fiyat verme işinin 6 ayda bir oluşturulacak komisyonla yapılacak çalışmalardan sonra belirlenmesi. Kalite kontrol işlerinin ise işletmelerin yönetimine verilmesi.

12-Merkez Atölyeleri Fabrikalaşmalı
Modernleştirilerek tüm dünyaya hizmet edecek şekle getirilmesi. Merkez atölyeleri bünyesinde kömürü işleyerek satabilecek yeni fabrikaların kurulması.

13-Yeraltında Çavuşluk ve Şeflik Sistemi Değiştirilmeli
Şefliklere Mühendisler Çavuşluklara da teknikerler getirilmelidir. Bu sayede mühendis ve teknikerlerden daha fazla yararlanılması sağlanmalı ve böylece madenlerimizin hem kültür hem de bilgi becerisi artırılmalıdır.

Yeraltında “anayol” diye tabir edilen galerilerde yapılacak ilk planlarla yolun tamamının kenarlarında yarısının betonlanarak zamanla oluşacak işgücü kayıplarının önlenmesi. Yeraltında tamir ve taramalarda kullanılmak üzere piyasada üretilen iş makinelerinden “kuruma özel” raylı sistemde çalışabilecek şekilde ürettirilip alınmalıdır.

14-Yeraltı Madenlerinde Realite
“Tüm açık işletmeler zararlarını işçi çıkartarak azaltırken yer altı işletmeleri daha çok işçi alarak ve üretimi artırarak zararı önlerler”. Bu durum tüm dünyada değişmeyen realitedir.

Yukarıdaki taslak Zenginleştirilerek uygulamaya konulduğunda maden zararlarının tarihe karışacağı görülecektir.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 8005

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.