Bugün: 21.09.2021

Sizce 2019 da Ne Olur!.

Türkiye Girdirildiği Girdapta Sürünmeye Devam Ediyor

Cennet Mekan Özaldan Sonra Uluslararası Güçler 1993 de son darbeyi indirme emrini veriyorlar. uluslararası Türkiye düşmanlarının ne kadar bilinçli çalıştıklarını bugün daha iyi anlıyoruz. Son darbe Türkiye Cumhuriyetinin Tarım ve Hayvancılığına Yönelikti. Dönemin başbakanına emir verircesine hayvancılık modelini MERA hayvancılığından BESİ Hayvancılığına dönüştürerek Anadolu halkının etle ilişkisini asgariye indirmeyi başardılar.

Son Darbenin Tarım Ayağını FINDIK Oluşturuyordu

uluslararası Türkiye düşmanları Tek Tekel Olduğumuz FINDIK konusuna el atıyor ve Fındık ekilmesinin durdurulmasını istiyorlardı. Bu güçler halk tabiriyle "karabalta" sistemiyle üretilen Fındığa bile tahammül edemiyor ve tamamen bitirilmesi için emirlerini yağdırıyorlardı. Bu emirlerden sonra dönemin hükümetinin çıkarttığı genelge "93/3985" hala yürürlükte olan bir genelgedir.

Son emirle darbeyi indiren uluslararası güçler işi yasal boyuta taşıyarak bugün gelinen noktayı hedeflemişlerdi. Mart 2001 de ABD Tarafından Siz Ülkenizi Yönetemiyorsunuz" Gerekçesiyle Para İstemeye giden Başbakan Merhum Ecevit e Size Bir Vali Tayin Ediyoruz demişlerdi. Aslen Belçika Vatandaşı Olduğu iddia edilen Camal Darwish adındaki bir bey Kemal Derviş ismiyle Tüm zinde yetkileri toplayarak ülke yönetimini üstlenmişti.

Hedeflerinde 15 yasa vardı. Bunlardan 9 tanesini çıkarttılar. İlk yasa Bankalar yasası idi. Ogün herkes ah nede güzel oldu bu yasa derken bugün Anadolu halkının bankalarla nasıl sömürüldüğünü yaşamaktayız. Diğer yasalar tarımla ilgili yasalardı.

Bir Ülkeyi Müstemnleke Haline Getirmeden Önce Tarım ve Hayvancılığı Bitirilir

II. Dünya savaşından sonra egeen güçlerin sömürü mantalitesi değiştirilerek müstemleke ülkeler üretildi. I. Dünya Savaşından Sonra İtalyada İtalyanların Fransızların İngilizlerin Kurduğu ve adına TÜRKİYE Dedikleri ülkenin bir daha dünya klasmanında yeralmaması için ilk olarak Petrolden arındırılmış bir coğrafyada kurulmasına önem gösterdiler. Ancak Tarım ve hayvancılığı ile YIKILAMAZ diye nitelenen Anadolu yeniden büyüyor ve dünya egemenliğinde söz almaya çalışıyordu. Cennet mekan Menderesle Başlayan Bu Hamle Cennet mekan Özalla devam etmişti. Bu yürüyüşün durdurulması ve Anadolu halkının diz çöktürülmesi için tarımın hayvancılığın, başta hayvan ve hayvansal ürünler olmak üzere temel tarım ürünleri ithal edilebilecek hale getirilmeliydi.

Gelinen Nokta
2017 İtibariyle Anadolunun devrilmez denilen kaleleri işgal edilmiş olup Hayvan ve et ithalatından sonra Mısır, Arpa, Buğday, Prinç, Nohut, Fasulye, Mercimek gibi tarımın temel ürünleri ithalatına başlanmıştır.

2002/2017 AKP Dönemlerinin Fiyaskosu Ortaya Çıkmıştır

Cenent Mekan Erbakan AKP için "Bunlar Çoluk çocuk, Ülke Yönetemezler" demişti. Merhum Erbakanın dediği noktayı geçmiş durumdayız.

Ak-Parti 15 yıldır havanda su dövmenin faturasını geçmiş yönetimlerin yaptığı gibi halka ödetmeye başlamıştır. Reformların yapılmaması yönetimsel acziyetlerin ortaya çıkmasına sebep olmuş adeta yönetilemeyen bir Devlet ortaya çıkmıştır. Diyanet üzerindeki kavgayı biz takip ediyoruz. AKP ye odaklanan Cemaat/Tarikat gurupları Diyaneti at koşturabilecekleri arenaya çevirmek için yoğun bir şekilde çalışmaktalar. Öte yandan AKP Cemaatten darbe yememiş bir parti gibi bir veya birden fazla Tarikat veya gurubun tekeline girmiş durumda. Özellikle Diyanette odaklaşan FETÖ ve İstanbul Merkezli bir Tarikatın bir bölümü 15 Temmuzda darbenin başarısı için sokaklarda olan Müftüler vaizler İmam ve hatipler bugün 15 Temmuzdan daha büyük  operasyonlara hazırlanmaktalar. 

Kurban Derileri
Kurban derilerinin bir kısmı zayi olmakta diğer kısmıda Güney İllerimizden biri merkezli bir tarikatın sermayesi olmakta. Kurban derilerinin Türk Diyanet Vakfına verilerek camilerin masraflarının bu bütçeden sağlanmasına gidilerek camilerdkei dilenciliğe son verilmeli.

Türkiye 2002 de İhtiyaç Duyduğu Reformlara Bugünde İhtiyaç Duymaktadır.

1) Anayasa Reformunu 
2) TSK ve Savunma Reformunu 
3) Eğitim Reformunu 
4) Gelir Dağılımı ve Ekonomik Sistem Reformunu 
5) Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik Reformunu
6) Adalet Reformunu 
7) Kamu Personel Reformunu 
8) Kamu Yönetimi Reformunu 
9) Tarım ve Hayvancılık Reformunu 
10) TC. nin Din Öğretisi Kur an ı Kerime Endekslenerek Reforme Edilmesini Hükumetler Yapmamıştır.

Türkiyenin 2002 deki sorunları neyse bugünde bu sorunlar aynıdır.

Sağlık reformu yeniden revize edilmeli ve HASTALIK TEŞHİS MERKEZ leri kurularak hastanelerin tedavi yerlerine dönüştürülmesi sağlanabilir. SGK Açıklarını Kapatmak veya minimize etmek için HASTALIK TEŞHİS MERKEZLERİ oldukça önemlidir. Hastalıkların modern merkezlerde teşhis edilmesi online sistemlerle lokal merkezlerde verilerin toplanarak ülkenin tamamına bilimsel destek sağlanarak vatandaşlar ÖZEL hastanelerin kıskacından kurtarılabilir. Bu merkezler kurulması SGK açıklarını kısa vadede minimize uzun vadede sıfırlayarak hazine baskısını ortadan kaldırabilir.

Mart 2019 Felaketi
Bu gidişle AKP 2019 Mart yerel seçimlerinde Belediyelerin yarısını kaybedebilir. Belediyelerin Başarısızlığı oldukça yüksek. Vatandaşların söylediklerine göre; bazı AKP li  belediyelerin PKK yandaşlarına İhaleler verdiğini ihaleyi alan şirketler yerel halktan kimse çalıştırmadığını güneydoğudan PKK lıları getirip çalıştırdıklarını söylemekteler. 2019 Kasımında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Tartışmasız bir şekilde Başkan olabilir. Bana göre Erdoğanın en büyük rakibi AKP Genel başkanı olmasıdır. Ancak her halükarda Erdoğan BAŞKAN seçilir. 2019 Kasımında Muhtemeldir ki AKP TBMM deki çoğunluğunu kaybedebilir.

Peki, Ne Yapılmalı
Yukarıda bahsettiğimiz reformlar yapılmalı. Bu reformlar bünyesinde siyasi partiler yasasında değişikliğe gidilerek partilerin yönetimlerinin küçültülmesi ağlanarak etkin yönetim kurgulanmalı.

İlçe yönetimleri Başkan Muhasip ve Sözcüden oluşmalı İl yönetimleri ise İlçe sayısıyla sınırlandırılmalı. İl ve İlçelerde her alanda faaliyet gösterebilecek İHTİSAS komisyonları kurulmalı ve yerelde yönetimlere halkın katkısı sağlanarak yerinde yönetim mantığı ile Ankaranın yükünün hafifletilmesine gidilmeli.

Personel Reformu Aşağıdaki Normlar esas Alınarak Yapılmalı

A-B-C-D-E-G-H- Sınıflarına geçilmeli

A-sınıfı Yöneticiler (Bu sınıfta performans kriterleri uygulanabilir)

B-sınıfı Yönetici yardımcıları

C-sınıfı Çalışanlar

D-sınıfı Denenler (Deneme süresi enaz 12 enfazla 18 ay olabilir)


Dost Acı Söyler Misali

Yaptığımız çalışmalarda bugün ülkenin başarısız bir yönetimle karşı karşıya olduğunu tespit etmeye çalıştık. AKP nin alternatifi olmadığından halkın AKP katlandığı gördük. Başarısızlığın % 50 si Reformların yapılamamasından kalan % 50 sinin % 30 u vekillerden % 10 u Bakanlıklardan % 10 u Teşkilatlardan olduğunu üç aşağı beş yukarı tespit etmeye çalıştık.

Bu gün tablo böyle okunuyor. Temennimiz biz yanılırız. Ancak bugüne kadar temenni ettiklerimiz maalesef gerçekleşmedi. Vesselam

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1784

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.