Bugün: 28.01.2021
  • Ana Sayfa
  • »
  • Referandum Sonuçları Nasıl Okunmalı

Referandum Sonuçları Nasıl Okunmalı

Halk; “Reform İsteruk” Dedi. % 51 iyi okunmalı. Aksi halde 2019 Hüsran yılı olur.

REFERANDUM SONUÇLARI NASIL OKUNMALI

% 51 EVET Demek Halkımızın AKP yi seviyoruz ama AKP bizi sevemedi anlamındadır. Aksi okumalar 2019 da çok boyutlu felaketlerin gelmesine sebep olabilir.

Türkiye Üç Büyük Saldırı Geçirdi
Gezi Olayları
17-25 Aralık
15 Temmuz
Bu üç saldırıda halkın cebinden, işinden, aşından 600 Milyar tl civarında bir para uluslararası emperyalist/siyonist/kapitalistlerin cebine aktarılmış oldu. AKP bu saldırıları sadece seyretti. Hiç bir reformist tedbir almadı. Oysa AKP nin Kuruluş ve iktidar oluşu Reformcu kimliğiyle gelmek ve reformları gerçekleştirmekti. Bu Referandum AKP kuruluş ve iktidara geliş sebebine uygun hareket etmesi gerektiğini birkez daha ortaya koymuştur. AKP bugün dünkünden daha güçlüdür. AKP nin kaybettiği tek doğru Reformcu kimliğidir. Reformları yaparak ekonomik olarak hazineyi rahatlatmak sosyal olarakta toplumu rahatlatmak gerektiğidir. Bugün hak arama yolları 2002 den daha kötü durumdadır. Kamudan haksız darbe yiyenler yedikleri darbeleri sinelerine çekmek zorunda kalmaktadır. Ülkenin hiç bir noktasında HAK arama yolu açık değildir. Adalet mekanizması ise HAK değil Haksızlık üzerine kurulmuş bir mekanizmadan başkası değildir. Bu şartlarda 20019 seçimlerine gidildiğinde AKP vizyon ve misyonu hem Belediyelerden hemde Devletin diğer mekanizmalarından silinecektir. Tıpkı ANAP Benzeri bir durumun yaşanacağı muhtemeldir.

Türkiye 2002 de İhtiyaç Duyduğu Reformlara Bugünde İhtiyaç Duymaktadır.

1) Anayasa Reformunu 
2) TSK ve Savunma Reformunu 
3) Eğitim Reformunu 
4) Gelir Dağılımı ve Ekonomik Sistem Reformunu 
5) Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik Reformunu
6) Adalet Reformunu 
7) Kamu Personel Reformunu 
8) Kamu Yönetimi Reformunu 
9) Tarım ve Hayvancılık Reformunu 
10) TC. nin Din Öğretisi Kur an ı Kerime Endekslenerek Reforme Edilmesini Hükumetler Yapmamıştır.

Türkiyenin 2002 deki sorunları neyse bugünde bu sorunlar aynıdır.

Sağlık reformu yeniden revize edilmeli ve HASTALIK TEŞHİS MERKEZ leri kurularak hastanelerin tedavi yerlerine dönüştürülmesi sağlanmalıdır. SGK Açıklarını Kapatmak veya minimize etmek için HASTALIK TEŞHİS MERKEZLERİ ni Kurmak zorundasınız. Hastalıkların modern merkezlerde teşhis edilmesi online sistemlerle lokal merkezlerde verilerin toplanarak ülkenin tamamına bilimsel destek sağlanarak vatandaşlar ÖZEL hastanelerin kıskacından kurtarılmalıdır. Bu merkezler kurulması SGK açıklarını kısa vadede minimize uzun vadede sıfırlayarak hazine baskısını ortadan kaldıracaktır.

Vatandaş % 51 ile Reform İstedi
Aklın yolu birdir. Yukarıdaki 10 maddede topladığımız reformlar temel reformlardır. 10 maddede yapacağınız reformlar alt reformları tetikleyecek ve Türkiyenin adeta uçuşa geçmesine vesile olabilecektir.

1-Anayasa Reformu
Yeni Anayasa 47 Maddeyi geçmemelidir. Evdeki tuzla bakkaldaki kibrit Anayasaya konulmaz. Devletin temel hedefi “yönetimi küçültmek” olmalıdır.

2-Savunma Reformu
TSK nın Reformu ile savunma Reformu aynı anda yapılmalıdır. TSK “Teknolojik Operasyonel” üzerine yeniden yapılandırılmalı

Savunma sanayimize önem vererek Teknolojik savunmamızı sağlayacak çalışmalara hız verilmeli. 100 bin kişilik operasyon gücü oluşturulmalı ve bu güç 10 bin kişilik eğitimli subay gücüyle desteklenerek süreklilik haline dönüştürülmeli.

Yerleşkeler 250 Civarına Çekilmeli
Jandarma Kaldırılmalı. Askeri Yerleşkeler İletişim ve Ulaşım hesaplanarak Türkiye Genelinde 250 civarına çekilmeli. Bu yerleşkelerde çalışacak insanlar kamu personeli olmalı. Bu yerleşkelerin temizliği ve çevre düzenlemesi için asgari ücretli elemanlar alınarak zorunlu askerliğe son verilmeli. 20 yaşına gelen kadın ve erkek herkese 15 günde bir olmak üzere bulundukları il ilçe ve beldelerde 3 aylık zorunlu Milli Güvenlik Seminerleri düzenlenmeli.

3-Eğitim Reformu
Eğitim reformu 12 temel dersle sınırlandırılmalı. 8. Sınıftan sonra okul bitirme diploması yerine sınıf diploması verilerek üniversiteye imtihansız gitme yolu açılmalı.

Değerler Dersi
Davranış Bilimleri Dersi
Genel Kültür Dersi

Üç dersle toplumsal yaşamın anlatılması gerçekleştirilmelidir. Bu derslerde ev ödevi zorunluluğu yerine derslere katılma zorunluluğu ilkesi getirilmeli. Türkçe, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Yabancı Dil Dersleri temel dersler olarak okutulmalı.

Üniversiteler yeniden yapılandırılarak çok sayıda fakülte veya yüksek okul birleştirilmeli.

Liselerde Sınırlandırma Eğitimde Kalite Demektir

İhtisas Liseleri (Dil Üzerine ağırlıklı piyasa elemanları yetiştirme hedeflenmeli)

Fen Liseleri

Meslek Liseleri

Sanat Liseleri (Sportif ve sanatsal faaliyetler Resim Müzik gibi)

Tüm liselerde Dil Ağırlıklı eğitim verilmeli. Özellikle İhtisas Liseleri ile Fen Liselerinde Bunlara Daha da Önem Verilmeli.

Eğitim Yılı Başlama ve bitirme tarihleri yeniden düzenlenmeli
1. Dönem “1” Eylül de başlayıp 30 Aralıkta bitirilmeli.
2. Dönem “1” Martta başlayıp 30 Haziranda bitirilmeli
2 aylık ara tatilde okulların yakıt giderleri milyarlarca TL tutacağından bu reformla hazineye önemli ölçüde katkı salnaır.

4-Gelir Dağılımı ve Ekonomik Sistem Reformu
“Adalet Adli yargıda değil adalet gelir dağılımında sağlanır” ilkesiyle Gelir Vergisi sistemi kaldırılmalı SERVET vergisi sistemine geçilmeli. Asgari Ücret TUİK Açlık sınırı Raporuna bağlanmalı. İnfak, Zekat ve Sadaka Gelir dağılımı sistemine fiili ve psikolojik destek sağlar hale getirilmeli.

5-Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik Reformunu 
TAŞERON Sistemi Temizlik ve Şoförlük gibi aracılık hizmetleri hariç tamamen kaldırılmalı. Yeraltı Madenleri ve Tersane İşçilikleri Yasaları Temel Yasalar haline getirilmeli.

Yeraltı Madenleri ve Tersaneler haricindeki işlerde Eğitim sistemindeki diploma sistemi çalışma hayatındaki maaş sistemiyle ilişkilendirilmeli. Ne kadar okursan o kadar maaş alırsın haline dönüştürülmeli.

Memurin Muhakemat+657 sayılı yasa ile 1999 da çıkan sosyal güvenlik yasası birleştirilerek revize edilmelidir.

Yeni Sistemde

A-B-C-D-E-G-H- Sınıflarına geçilmeli

A-sınıfı Yöneticiler (Sadece Bu sınıfta performans krterleri uygulanabilir)

B-sınıfı Yönetici yardımcıları

C-sınıfı Çalışanlar

D-sınıfı Denenler (Deneme süresi enaz 12 enfazla 18 ay olabilir)

E-sınıfı Asgari ücretliler

G-sınıfı Taşeronlar

H-sınıfı Stajyerler

Sendikalar Yeniden Yapılandırılarak
a- Her sendika bulunduğu iş kolunun/işin devamlılığı için işverene proje desteği sağlamalı
b- Her sendika bulunduğu iş kolundaki işlerde sağlıklı ve güvenli çalışmak için iş verene proje desteği sağlamalı
c- Her sendika eşit işe eşit ücret ilkesiyle ücret dengesizliğinde devlete proje desteği sağlamalı.

Çalışma hayatının felsefesi değiştirildiğinde ülkemizde çok şeylerin değişeceği bilinmeli.

6- Adalet Reformunu 
Hapishanesi olmayan sisteme geçilmeli
Bozgunculuk
Adam Öldürme
Zina Yapma

Hırsızlık Yapma

Kamu hukuku kapsamında en ağır suçlar olarak düzenlenmeli ve bu konuda kur an ı kerimin tavsiyelerine uyulmalı. Hapishaneler Gasp ve benzeri suçlar, cinsel tacizler, sosyopat ve psikopat ilişkili suçlar için rehabilitasyon merkezlerine dönüştürülmeli.

Kamu hukuku birincil ve ikincil diye ikiye ayrılmalı birincil kamu hukuku Bozgunculuk, Adam Öldürme, Zina ve Hırsızlık suçlarıyla sınırlandırılmalı. İkincil bölümde ise kamu düzenini bozan ancak Rehabilite edilebilecekleri kapsayan gasp, cinsel taciz sosyopat ve psikopat ilişkili suçlar alınmalı

7- Kamu Personel Reformu
Kamuda hizmetlerin yarışa dönüştürülmesi hedeflenerek personel yönetimi reforme edilmelidir. Fil dişi kulelerdeki kalabalıklar taşraya dağıtılarak hizmetlerin daha verimli hale getirilmesi sağlanmalıdır.

Bu konuda Çalışma bakanlığı bürokratlarının hazırladığı memurları birbirine düşürebilecek astın üstte üsttün astta puan sistemi değilde Kdz. Ereğlide kurulu olan Erdemir (Ereğli Demir Çelik Fabrikaları) deki model getirilmelidir.

Memurin Muhakemat+657 sayılı yasa ile 1999 da çıkan sosyal güvenlik yasası birleştirilerek revize edilmelidir. İşçi memur ayrımı kaldırılmalı.

Sosyal güvenlik reformunda bahsettiğimiz yeni sisteme geçilmeli

8- Kamu Yönetimi Reformu
Türkiyeyi Ankaradan yönetmeye kalkarsanız ancak bu kadar yönetmiş olursunuz. Oysa Valileri Ankara atamaktadır. Valilik sistemi devletin küçük kopyası haline dönüştürülmeli.

Yetkilendirilmiş valilik sistemiyle Ankaradan yönetim kaldırılmalı ve yerinde yönetime gidilmelidir. Emniyet müdürleri Olağanüstü durum olmadan Valiler yerine İçişlerine bağlanmalı. 81 Vilayet sisteminden 50 Vilayetin altına inecek yeni sistem getirilmeli.

Etkin yönetim için yönetim ünitelerinin küçültülmesi bilimsel bir gerçektir.

Tüm ilçelere illerde olan müdürlüklerin kurularak vatandaşların işlerinin ilçelerden online sistem ile giderilmesi sağlanmalı.

Şehirler 100 yıllık planlamaya alınarak cadde+sokak genişlikleri otopark+dinlenme parkı+oyun ve eğlence alanları+ cami ve diğer sosyal alanlar+ okul ve hastanelerin yerleri yasa ile belirlenerek Belediye başkanları denetleyici konumuna getirilmeli

9-Tarım ve Hayvancılık Reformu
Bakanlık üst kadrolar millileştirilerek Türkiyenin gerçekleriyle buluşturulmalı. Dünyada Tek Tekel ürünümüz olan Fındıkla ilgili seferberlik başlatılmalı. Tarımsal ilaçlar yasaklanmalı veya minimize edilmeli.

BESİ hayvancılığından MERA Hayvancılığına geçiş yapılmalı. Modern MERA Hayvancılığı çiftlikleri kurulmalı. ABD nin Teksas Eyaletindeki MERA Hayvancılığı çiftlikleri benzeri yapılanmaya gidilmeli.

Anadolu bir baştan bir başa ekmenin yolları aranmalı. Zincir marketlere baklagiller ve benzeri ürünler için tarım bakanlığının arazileri kiraya verilmeli tarim yapma mecburiyeti getirilmeli.

İki metre toprak kalınlığı olan yerlerde yapılaşmaya müsaade edilmemeli. Şehirlerin düzlükler yerine yamaçlara kurulması yasal zorunluluk haline getirilmeli.

10- TC. nin Din Öğretisi Kur an ı Kerime Endekslenmeli
İmamhatipler, İlahiyatlar ve Diyanetin DİN Öğretileri Kur an ı kerime endekslenerek Mehdicilik/ruhbanlık taşıyan tüm düşüncelerden arındırılmalı. Aksi halde daha çok FETÖ ler IŞİD ler görmüş oluruz.

16 nisanda Anadolu halkı Hükumete reformları biran önce yaparak 2019 da karşımıza gel dedi. Bu sonuçları bu meyanda okumamak 2019 da çok yönlü felaketlerin gelmesine vesile olmak demektir. Vesselam..

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 2833

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.