Bugün: 28.01.2021
  • Ana Sayfa
  • »
  • Ötekileştirmeyen Düşünce ÜMMET Düşüncesi

Ötekileştirmeyen Düşünce ÜMMET Düşüncesi

Onlar bir ümmetti; gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz, onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz. (2/134, 2/141)

     

ÜMMET NEDİR?
Ümmet, (Arapça أمة) İslam toplumunun tamamını ifade eden bir kavram. Ümmet kelime olarak bir anneden doğan çocuklara verilen isimdir. Daha sonra İslam inancına sahip herkesi içine alan bir anlama kavuşmuştur. İslam inancının en önemli kaynağı Kur`an`da birçok yerde geçmiştir. Müslümanların içindeki bir cemaate de zaman zaman ümmet denildiği görülmektedir.

Muhammed tarafından 622`de düzenlenen Medine Sözleşmesi ile Medine`deki Müslüman, Yahudi ve Pagan toplulukları Ümmet adı altında tek bir topluluk olarak toplamak için hepsinin payına düşen haklar ve sorumluluklar oluşturuldu. Daha sonraki yıllarda bu topluluk İslam devletlerinden ilki olarak sınıflandırılan Medine Şehir Devleti olarak anıldı.

“Siz beşeriyet için meydana çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışırsınız ve Allah’a inanırsınız.”Aliimran 110

Ümmet kelimesi sosyolojik bir kelimedir. Ümmet kelimesinin veya ümmete yüklenen fonksiyonun inançla ilgisi yoktur. Aşağıda vereceğimiz ayetlerden bunu rahatlıkla anlayacağımızı düşünüyorum. Ümmet sosyolojik olarak tüm kitlelere eşit davranma kültürüdür. Müslümanlar ümmet kelimesini henüz anlayabilmiş değillerdir. Ümmet kültürünü kavrayamayanlara yeryüzünde insanları yönetme imkanı verilmeyeceğini düşünüyorum.

Cezayirde % 84 oy alan bir partiye bu görev verilmemişti. Mısırda neredeyse halkın tamamına yakını istediği halde Allah cc Müslümanlara "düşünmeniz ve beklemeniz gerekmektedir" dercesine bu görevi vermemiştir. Oysa Mısırda İslam kardeşliği dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar zirvededir. İslam kardeşliği ile ümmet anlayışı birbirini örtmeliydi. İslam kardeşliği Müslümanların iç dinamikleri için önemli bir değerdir. İslam kardeşliğini geçemeyenler Ümmet şuuruna da erişemezler..

"Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltiniz ve Allah`a saygı duyunuz ki merhamet olunasınız."(Hucurat 10)

İslam kardeşi yani din ve inanç kardeşi olamayanlar Ümmet düşüncesinde asla ve asla olamazlar..Ümmet düşüncesi şemsiyedir. Kendi düşüncesindekileri ötekileştirenlerin farklı düşünceleri şemsiye etmeleri düşünülemez.

Ümmet, düşünsel güçlerin eylemsele dönüştürüldüğü insanlık için en zor olanıdır.

Ümmet düşünsel faktörlerin eyleme dönüşmesiyle ortaya çıkan sonuçtur. Bir topluluk yaşadıkları dünyada beraber oldukları gibi her alanda beraber olabileceklerini düşünmüyor ve savunmuyorsa o toplum ümmet olamaz. Evimizin yangınını söndürmeye gelenlere kızmadığımız gibi zor zamanda bizi kurtaracak olanlara da kızamıyoruz. İşte bu durum hayatımızın her alanında olması gerekendir.

Bir Müslümandan Allah cc ın istedikleri arasında sosyal ilişkileri içtimai ilişkileri hayatın tüm yönlerini kapsayacak şekilde düşünmek ve uygulama alanına yansıtmak istemektir.

”İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda, aralarında hüküm vermek üzere hak kitaplar indirdi. Oysa kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra, birbirlerine karşı olan `azgınlık ve kıskançlıkları` yüzünden anlaşmazlığa düşenler, o, (Kitap) verilenlerden başkası değildir. Böylece Allah, iman edenleri, hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle eriştirdi. Allah, kimi dilerse onu doğruya yöneltir” (2/213)

İnsanlar tek ümmettiler.

İnsanların ayrılığa düşmelerinin sebebi birbirlerini çekememeleriydi. Bu hastalık bugünde maalesef zirvededir. Vahyin tedricenliğini düşündüğümüzde aralarımıza alamadığımız sarhoşlardan, kumarbazlardan kimler sorumludur.

“Şu muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez, ama bunun altındaki diğer günahları dilediği kimse hakkında affeder. Kim Allah’a ortak icad ederse müthiş bir iftira etmiş, çok büyük bir günah işlemiştir”.(Nisa 48)

“Şu kesin ki: Allah Kendisine şirk koşulmasını affetmez, ama dilediği kimse hakkında bunun altındaki diğer günahları affeder. Her kim Allah’a şirk koşarsa, haktan çok uzağa sapmış olur”.(Nisa 116)

İnsanların Allah cc ın genişlettiği alanları daraltma gibi bir yetkisi yoktur.

"Ey iman edenler! Allah`ın size helal ettiği temiz şeyleri haram kılmayın ve sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez." (Maide 87)

Tarih içerisinde bu alanlar fıkhı hükümlerle daraltılmış ve günümüze kadar değişmeyen ilkeler halinde gelmişlerdir. Oysa vahyin genişlettiği daha doğrusu Allah cc ın genişlettiği özgürlük alanını kimse daraltamaz. Bu genel hükümdür. Allah cc haram etmediğini haram edenler cehennemde yerlerini hazırladıkları gibi onlara uyanlarda cehennemde yerlerini hazırlamalıdırlar.

Bir ümmet düşünün ki Allah cc şirk koşmayı tehlike sınırı olarak kabul etsin. Bu ümmetin içerisinde Müslümanlarda yaşasın. İşte o zaman rahmanın rahmeti tecelli edecek ve o ümmeti yönetme yetkisi Müslümanlara lütuf olarak verilecektir.

Yaşadığınız ve yaşadığımız toplumu sen şusun ben buyum diyerek kamplara ayırmaktansa herkesi aynı karede toplamayı hedeflememiz gerekmektedir. Ümmet olmanın yasalarını düşünsel ve eylemsel hayatımıza uygularken kardeş olmanın yasalarını da hayatımıza uygulamamız gerekmektedir. Gerçek mümin olabilmemiz için birbirimizi sevmeliyiz. Birbirini sevmeyen Müslüman olamayacağı gibi ümmet düşüncesine de sahip olamayacaktır.

“Toplumlarda sizin gibi düşünenler sizin kardeşiniz olmalıyken sizin gibi düşünmeyenlerde sizin arkadaşınız olmalıdır”. Bu doku bozulduğunda yerine geleceklerin zalimler olduğunu unutmamak gerekmektedir. Ötekileştirdikleriniz otorite gücünü eline aldıklarında sizlere zulmetmeye başlayacaklardır. İslam tarihi boyunca ötekileştirmediğimiz bir topluluk kaldı mı ki?

Geçmişlerde yapılan hataların faturasını bizler ödemekteyiz.

Yeniden yapılanmamız lazım. Kamuda çalışanların durumunu düşünelim. Aynı odada oldukça farklı düşünceye sahip olanlar sadece menfaat uğruna bir araya gelebilmektedirler. Hayatın tüm yönleri böyledir. Mahallemizin kahvehanesi, hastanelerimiz, toplumsal törenlerimizde hep aynı manzarayı görmüyor muyuz?.

Evimizin yangınına düşüncelerini kabullenmediğimiz komşumuz geldiğinde gelme git diyebiliyor muyuz? Cenazemize daha fazla kişi gelsin diye merak etmiyor muyuz? Hiç kimse gocunmasın bunlar toplumsal yasalardır. Değiştirilemez yasalardır. Kuralı olmayan yasalardır. Mecburiyeti olmayan yasalardır. Ancak bu yasalar hayatımızın her yerinde mevcuttur.

Ey insanlar! Sizi komşunuzdan ayıran nedir?

Komşunuz Allah cc şirk koşmuyorsa o komşularınızla neden berber oturmuyorsunuz. Komşunuz Şirk bataklığında yüzüyorsa komşunuzu başkası mı uyaracaktır. Komşunuzla sizlerin sağlam diyaloğu komşularınızın düzelmesine vesile olacaktır. Kimseyi ötekileştirmeyiniz. Ötekileştirirseniz birgün sizleri de ötekileştirirler. Günümüz dünyasında Müslümanlar ötekileştirildiği gibi.

Ümmet düşüncesi sosyolojik bir düşüncedir

Toplumsal birlikteliği ortak adı olan ÜMMET düşüncesi inançla iştigal ettirilerek bir kesime ait hale getirilmiştir. Bugün Müslümanların yazarları düşünürleri bu konuda çalışmalar yaparak toplumsal birlikteliğin adresi olarak ümmet düşüncesini önermelidirler. Ümmet düşüncesinin getirisi devlet lütfüdür. Toplumun haklarını kendi hakları gibi görmenin adı ÜMMET tir.

Allah cc ın genişlettiği alanları daraltanlar bunun cezasını çekerler. Günümüzde olduğu gibi..Allah cc Şirk hariç tüm günahlarınızı affedebilirim derken size ne oluyor da insanları katlediyorsunuz.. Tarih içerisinde İsrailiyat kültürü din olarak algılanmış ve günümüze kadar böyle gelmiştir. Oysa ATALAR dini Müslümanlara yasaklanmıştı..yani Müslümanlar atalarının dinine değil Kendi araştırmaları neticesinde elde ettikleri dine uymaları noktasında kendilerinde bezmi alemde söz alınmıştı.

Biz Ümmet Olmak İstiyoruz

Ümmet Herkese Eşit Olmak Demektir

Ümmet Olmak Herkese ve Her Düşünceye Hizmet Etmek Demektir.

""ümmet"
Dini, Dili, Rengi, Irkı ne olursa olsun. Hangi inanca sahip olursa olsun tüm insanların eşit hak ve hukuka sahip oldukları "ÖTEKİLEŞTİRMEYEN" düşünce sisteminin adıdır "ÜMMET"

Kendinden olmayanın hak ve hukukunu kendi hak ve hukukun gibi kabul eden ve koruyan ve uygulayan düşünce sistemine ÜMMET denir.

Müslümanlar Mekke de Ümmet oldular Medine de Devlet....Vesselam..

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 6455

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.