Bugün: 21.09.2021
  • Ana Sayfa
  • »
  • Mucize Nedir ve Nasıl Gerçekleşir

Mucize Nedir ve Nasıl Gerçekleşir

Mucize, Rutin Olmayan Kural Demektir

Kur an Kıssaları ve Mucizeler
Sözlükte "aciz bırakan, güçsüz kılan, karşı konulmaz, harika olay, kudretsizlik ve takatsızlık veren iş" anlamlarına gelen mucize, ıstılahta, insanların benzerini meydana getirmekten aciz kalacakları ve âdeta meydan okuma şeklinde, peygamberlik iddiasında bulunan zattan adetin hilafına ve tabiat kanunlarının aksine olarak zuhur eden harikulâde olaylara denir.

Mucizeler insanların yaratıcı ile aralarındaki sevginin saf iletişiminden doğan rutin olmayan bir durumdur. Sınırı yoktur çünkü, sevginin sınırı yoktur. Mucizelere hazır bir zihin yaratıcı ile kuracağı iletişim sayesinde her türlü mucizeyi alabilir. Mucizelerin zorluk boyutları yoktur. Her şey aynı şekilde mümkündür.

Mucizeler insanların Rabi ile kuracağı en yüksek iletişim seviyesinin getiridir. Vahiy ise yaratıcı düşünsel ve eylemsel birlikteliktir.

Yaratıcıyı anlamak, yaratıcıyla aynı paralelde düşünmek ve bu düşünceyi hayata yansıtmak içindir. Vahiy; vicdan, zeka, ve elçi gibi bir lütufdur. Hazır olan zihne hitap eder. Hazır olan zihni istemsiz bir şekilde, yani zihin sahibinin zaman zaman anlamadığı bir şekilde onu ihya eder.

Kur an ı kerimin hitap sisteminde sosyolojik kurallar (helal ve haramlar) anlatılırken kainatın sisteminden bahsedilerek helalinde haramında tıpkı Dünyayı yaratan ve Ahiret hayatını inşa edecek olan Rabbe ait olduğu vurgulanır. Bunun hedeflenen “insanın insana kulluğu” dur.

Rabbi ile iyi bir diyaloğu olan insan dünya ve ahiret mutluluğunu yaşar. Rabbi ile iyi bir diyaloğu olan insan vahyin eğitiminde mutlaka çalışması gerektiğini anlar. Düşmanın silahı ile silahlanmak deyimi vahyin deyimidir. Araştırmak geliştirmek tüm bilim dallarının zirvesinde olması gerekenin kendisi olduğunun şuuruna varır.

Mutlak Teslimiyetçilik (Fatalizm)
Alın yazgısı olarak hayatımızı perişan eden mutlak teslimiyetçilik vahyin öğretisinde yoktur. Hz. Lut, keşke size karşı koyacak, arkamı yaslayacak bir gücüm olsaydı diyerek kavminin isteklerine karşı zor duruma düşmüştü. Mutlak teslimiyet olsaydı Hz. Lut un bunu bilmemesi düşünülebilir miydi. Uhud savaşında insanların yaptığı hata sonucu Hz. Muhammedin dişi kırılmıştı. Mutlak teslimiyet olsaydı Hz. Muhammed karşıdaki kaya arasına saklanırmıydı. Günüz Masonları ve Deistler Kadercilerle aynı kotayı paylaşırlar.

Hayatla mücadele etmek ve bu mücadele sırasında yaratıcı ile iyi bir diyalog içerisinde olmak vahyin temel öğretilerindendir. Kıssaların anlatılmasının temel özelliği yaratıcı ile diyalogdur.

Zekeriya AS “Gerçekten ben, arkamdan yerime geçecek varislerden endişedeyim. Karım da kısır bulunuyor. Onun için katından bana bir veli/destekçi/yandaş ihsan et” Meryem 5. Dediğinde Allah cc bu güzel diyaloğun karşısında "Ey Zekeriyya! Şüphesiz biz sana Yahya isminde bir oğlanı müjdeliyoruz. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadık."Meryem 7

Zekeriyya: "Rabbim! Karım kısır, ben de son derece kocamışken nasıl oğlum olabilir?" dedi. Meryem 8

Zekeriya AS şaşkınlıkla ama nasıl olur ki; normal kurallarla benim karım kısır bende yaşlıyım olmaz demektedir.

Denildi ki: "Dediğin gibidir, (fakat) Rabbin buyurdu ki, bu işi yapmak bana kolaydır” Meryem 9

Bu örnekleri kur an ı kerimden çoğaltabiliriz. Mucizeler normal kurallarla gerçekleşmeyen işlerin gerçekleşmesidir. Allah cc ile iyi bir diyalog bunu getirir. İşte Zekeriya AS ve diğerlerinin diyalogları böyleydiler. Mucizeler kuralsız olaylar değillerdir. Rutin kuralların dışında gelişen kurallarla meydana gelen olaylardır. Allah cc seversen Allah cc ile iyi bir diyalog kurarsan Allah cc sana farklı kurallarla çalışan sistemlerle işlerle yardım eder destek verir.

Yaratıcı ile iyi bir diyalog kural dışı kuralların ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir. Kur an ı kerimde bahsedilen tüm mucizeleri bu doğrultuda anlamak gerekir.

Günümüz Müslümanlarının sorunu yaratıcı ile iyi bir diyalog kuramayışları ve Allah ile birlikte başka Rab ve ilahlar edinmeleri Müslümanların Bu Duruma Düşmelerinin Ana Sebebidir.

“Ve onların çoğu, başka varlıklara yaratıcının niteliklerini yükleyerek Allah`a inanırlar (imanlarına şirk karıştırırlar).Yusuf 106

“Allah`la beraber, başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayınız” Zariyat 51

Müslüman toplumun yıkıntısı kendi inanç sistemindeki erozyonlardır.

Yeryüzünde genel olarak öldürülenlerin Müslümanlar olduğunu gördüğümüzde anti tez olarakta Müslümanların içlerinden öldürme timleri kurarak Müslümanları adeta birbirlerine kırdıranın İngilizler Amerikalılar Fransızlar Yahudi ve Hristiyanlar olduğunu düşünebiliriz. Oysa Allahu teala vahyinde yaratıcı ile kurulamayan diyalogların neticesi olarak üç çeşit helak tan bahsedilmektedir. İki çeşit helakin artık olmayacağı vurgulanırken diğerinin olabileceğine işaret edilmektedir. o gün belki olmadı ama bugün bu ayette geçen üçüncü helak maalesef yaşanmaktadır.

De ki: “Allah`ın size üstünüzden/gökten veya ayaklarınızın altından/yerden bir azap göndermeye ya da birbirinize düşürüp kiminize kiminizin hıncını tattırmaya gücü yeter.” Bak, anlasınlar diye âyetlerimizi nasıl açıklıyoruz! Enam 65

Mucize isteyen Mekkelilere karşı onlara deki diye başlayıp artık helak etmenin iki çeşidini yapmayacağını ancak üçüncü çeşit helakin olabileceğini vurguluyordu.

Bugün Müslüman aleminin içine düştüğü durum tam anlamıyla budur. Bunun sebebi sahte inançlar ve Allah cc ile kurulamayan diyaloglardır.

“Kim iyilikler için mücadele ederse ancak kendi için etmiş olur. Çünkü Allah`ın alemlerden hiç bir şeye ihtiyacı yoktur”.Ankebut 6

Kur an ı kerimdeki kıssaları ve bu kıssalardan elde edeceğimiz hisseleri hayatımıza taşıyamıyorsak sorunlu bir inanç sistemimiz var demektir. Yaratıcı ile direkt olarak iletişim kurmalıyız.

“İyi bil ki, halis (şirksiz) din ancak Allah`ındır. O`ndan başka birtakım dostlar tutanlar da şöyle demektedirler: “Biz onlara sadece bizi Allah`a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz.” Şüphe yok ki Allah, onların aralarında ihtilaf edip durdukları şeyde hükmünü verecektir. Allah yalancılığı, nankörlüğü ve inkârcılığı huy edinenleri doğru yola kavuşturmaz”.Zumer 3

Kur na ı kerimdeki kavramları kur anın anlattığı şekilde anlamalı ve algılamalıyız. Din; tüm canlıların hayatlarına egemen olan evrensel sistemdir. Bu sisteme İslam/teslim denilmiştir. Çünkü tüm canlıları bu sistemi mutlak teslimiyetle kullanmak zorundadırlar.

Allah indinde Tek Din islamdır Isra 85 Ayeti tüm canlılar için başka hayat sisteminin olmadığını ilan etmek ve olamayacağını belirtmektedir.

Vahyin penceresinden hayata baktığımızda tüm canlıların mutlak teslimiyetçi olduklarını anlamaktayız. Müslümanlık ise Tercihtir.

İnsanların dışındaki canlıların vicdan bağı ile hayata bağlandıklarını düşündüğümüzde zeka verilen ve zekaya iki adet dosya yüklenerek iyi ve kötüyü tercih edebilme özelliğine sahip olan insan ilk yaratılışında verdiği söz gereği dünyada imtihan edilmektedir.

Makale boyutuna sığdırmaya çalıştığım bu konuyu anlamak ve yaratıcı ile sağlam diyaloglar kurabilmek dileğiyle

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 2042

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.