Bugün: 21.09.2021
  • Ana Sayfa
  • »
  • Kapitalist Kurallarla Halkını Refaha Kavuşturan Tek Ülke Yoktur!.

Kapitalist Kurallarla Halkını Refaha Kavuşturan Tek Ülke Yoktur!.

Cumhuriyetin 93. Yılında Ankarayı Uyarıyoruz.

Türkiye Cumhuriyetin 93. Yılında geldiği nokta itibariyle tam bir çıkmazdadır. Coğrafyamız gereği sürekli saldırılara maruz kalmaktayız. Ancak tarihe göz attığımız zaman savaşların bitmediği Yemen Anadolu hattında yaşamanın bir bedelinin olacağını anlamalıyız. Sürekli karışıklıkların olduğu bir bölgede yaşıyoruz.

Dünya milletleri Müslümanların yaşadığı bu coğrafyayı karıştırmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar Müslümanların vahyi kur an dan uzaklaşmaları zaten felaket olarak kendilerine yetmektedir.

Bu tarihi gerçekler ışığında kendimize yol çizmeliyiz. Dışarıdan gelen saldırılara göğüs germek kolaydır. Ancak Merhum Erbakanın dediği “bu ülke kimseye ihtiyaç duymadan 200 milyon nüfusa bakar” sözü nün gereği yapılmamış Tarım ve Hayvancılığımızı bitiren Derviş yasalarına sarılarak kendi kendimizi Amerikan Emperyalizminin kucağına atmış durumdayız.

Türkiye 2002 de İhtiyaç Duyduğu Reformlara bugünde ihtiyaç duymaktadır.
1) Anayasa Reformunu 
2) TSK ve Savunma Reformunu 
3) Eğitim Reformunu 
4) Gelir Dağılımı ve Ekonomik Sistem Reformunu 
5) Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik Reformunu
6) Adalet Reformunu 
7) Kamu Personel Reformunu 
8) Kamu Yönetimi Reformunu 
9) Tarım ve Hayvancılık Reformunu 
10) TC. nin Din Öğretisi Kur an ı Kerime Endekslenerek Reforme  Edilmesini Hükumetler Yapmamıştır.

Türkiyenin 2002 deki sorunları neyse bugünde bu sorunlar aynıdır.
Sağlık reformu yeniden revize edilmeli ve HASTALIK TEŞHİS MERKEZ leri kurularak hastanelerin tedavi yerlerine dönüştürülmesi sağlanmalıdır. Sağlık sistemi eski haline gelmiş durumda. Ankaranın bundan haberi olmayabilir. Ancak gece kuyruğa girmeler özel hastanelerin soygunları yeniden başlamış durumda. Yani AKP döneminde yapılan tek reform bitmiş durumda. Döner sermayeli fakülte hastanelerinin bazıları para kazanmak için insanda kesmedik yer bırakmadığı gibi ölmesi muhtemel hastalar üzerinde de çeşitli ilaç denemeleri yapılmaktadır.

Özet bir anaysa yapılmalıdır.
Mevcut Anayasanın 2. Maddesi değiştirilmelidir.
“”Türkiye Cumhuriyeti, insanlığın huzuru, vicdanı dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, ÜMMET Düşüncesine bağlı, Başlangıçta belirtilen Cumhuriyet ilkesine dayanan özgürlükçü sosyal hukuk devletidir”” Anayasanın 2. Maddesi bu şekilde değişmezse Türkiye Cumhuriyeti bölünmeye parçalanmaya mahkum olur.
ÜMMET; Kendi Irkından Kendi Nesebinden Olmayan, Kendin gibi düşünmeyen ve yaşamayanların Hak ve Hukukunu kendi Hak ve Hukuku olarak görmek demektir.

Savunma ve TSK Reformu.
Türkiye Osmanlıdan kalma hantal sistemle gidemeyecek duruma gelmiştir. 800 bin civarından asker kaçağı veya beka ya mevcuttur. Vatandaş bu sistemle askere gitmek istememektedir. Askeri yerleşkeler 250 ye kadar düşürülmeli. Jandarma tamamen kaldırılmalı, profesyonel askerliğe geçilerek vurucu güç artırılmalıdır. Merkez komutanlıkları kaldırılarak Emniyet içerisinde Askeri Şube müdürlükleri kurulmalı..Askerlik şubeleri kaldırılarak valilikler ve kaymakamlıklarda Askerlik büroları kurulmalı.

Eğitim Reformu
Amerikan emperyalizmi ile 27 Aralık 1947`de imzalanan FULBRİGHT COMMİSSİON u anlaşmasının iptal edilerek eğitimin Millileştirilmesi sağlanmalıdır. En fazla 12 ders olmalı diğer dersler “anlatı” dersleri olarak verilmelidir. Zaten gençlerimiz bu derslerden alacağı bilgilerden daha fazlasını internetten almaktadırlar. 4+4 den sonra okul bitirme yerine sınıf bitirme diplomasının verilmesi liselerin İhtisas liseleri+ Dil Liseleri+ Sanat liseleri ve Meslek liseleri olarak yeniden yapılandırılması sağlanmalıdır.

Eğitimde kapitalist kafaların yetişmemesine dikkat etmeliyiz.
TEOG Sistemi vakit geçirilmeden kaldırılmalı. 28 Şubatın Katsayısı bugünkü TEOG Sistemi karşısında bin kat daha iyi olanı idi.

Gelir Dağılımı ve Ekonomik Sistem Reformu
Adalet adli yargıda değil adalet gelir dağılımında sağlanır. Vergi sistemi değiştirilmeli. Gelire bağlı sistem kaldırılarak servete bağlı sisteme geçilmelidir. Kur anı kerimin dinamikleri olan Eğitim ve savunma vergisi (infak) Fakirlik vergisi (zekat) Komşuluk vergisi (sadaka) sistematik hale getirilmelidir.

Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik Reformu
Emeklilik sistemi değiştirilerek çeşitli emeklilikten çalışan emekliler ve diğer emekliler adlı iki emeklilik sistemi getirilmelidir. Asgari ücret tespiti ile en düşük emekli maaşı aynı kategoriye alınarak Devlet İstatistik Kurumunun Belirlediği Açlık Sınırı olmalıdır. Taşeron tamamen kaldırılmalıdır. Sağlık reformunun son ayağı dediğimiz HASTALIK TEŞHİS MERKEZLERİ Reformu yapıldığından Sosyal Güvenlik ekonomik olarak rahatlayacaktır.

Adalet Reformu
Hapishanesi olmayan bir sistem getirilmelidir. Bozgunculuk+Adam öldürmek+ Zina yapmak+Hırsızlık yapmak suçları Kamu hukuku kapsamına alınarak cezaları kur anı kerimde önerilen cezalar olmalıdır. Gasp+ uyuşturucu ve içki müptelaları için mevcut cezaevleri rehabilitasyon haline dönüştürülerek bu kimseleri rehabilite etmelidir.

Kamu Personel Reformu
Memurin Muhakemat yasası ile 657 sayılı yasa kaldırılmalı A+B+C sınıfı getirilmelidir. A- yöneticiler B-yönetici yardımcıları C- Çalışanlar olarak çalışma sistemine geçilmelidir. Fil dişi kuleler boşaltılarak sahada çalışanlar artırılmalıdır. Eğiitm reformu ile eşitlenerek okul bitirme durumuna göre maaş sistemine geçilmelidir.

Kamu Yönetimi Reformu
Türkiyeyi Ankaradan yönetmeye kalkarsanız ancak bu kadar yönetmiş olursunuz. Oysa Valileri Ankara atamaktadır. Valilik sistemi devletin küçük kopyası olmalıdır. Yetkilendirilmiş valilik sistemiyle Ankaradan yönetim kaldırılmalı ve yerinde yönetime gidilmelidir. Emniyet müdürleri Olağanüstü durum olmadan Valiler yerine İçişlerine bağlanmalıdır. 81 Vilayet sisteminden 50 Vilayetin altına inecek yeni sistem getirilmeli. Nüfusu 50 bini aşan ilçelere illerde olan müdürlüklerin kurularak vatandaşların işlerinin ilçelerden giderilmesi sağlanmalı. Şehirler 100 yıllık planlamaya alınarak cadde+sokak genişlikleri otopark+dinlenme parkı+oyun ve eğlence alanları+ cami ve diğer sosyal alanlar+ okul ve hastanelerin yerleri yasa ile belirlenerek Belediye başkanları denetleyici konumuna getirilmeli. İki metre toprak kalınlığı olan yerlerde yapılaşmaya müsaade edilmemeli. Şehirler düzlüklerden yamaçlara taşınmalı.

Tarım ve Hayvancılık Reformu
“BESİ” Hayvancılı modeli kaldırılarak “MERA” Hayvancılığına yeniden dönülmelidir. Modern hayvancılık tesisleri ile MERA Hayvancılığı canlandırılmalıdır. Amerika TEKSAS ta Mera hayvancılığı yaparken müstemleke ülkelerine BESİ Hayvancılığını önermekte. BESİ hayvancılığında maliyetler üç kat yüksek kalite sıfırdır. Derviş yasaları revize edilerek Amerikan emperyalizmine dönüşen tarımsal kalkınmamız Anadolu gerçeklerine göre yeniden yapılandırılarak modern üretim tesisleri kurulmalı ve özellikle hormonlu sebze ve meyve yetiştiriciliğine son verilmeli. Tarımsal destek hibeleri yerine entegre tesisler kurulmalı.
Amerikan emperyalizmi müstemleke hale getireceği ülkelerin ilk saldırısı Tarım ve Hayvancılığını bitirmektir. Tarım ve hayvancılık aile girdilerini yükselteceğinden ailelerde dağılmalar ve beraberinde toplumsal huzursuzlukların geleceği bilinmelidir. Bugün Türkiyedeki boşanmaları kaale almak durumundayız.

Türkiye Amerikadan Aldığı Mahsullerin Organik Olanını Daha Ucuza Pakistandan Alabilir.

Diyanetin Din Anlayışı Reformu
Müslümanların başlarına gelenlerin Dini Alah cc has kılmadıklarından olduklarını anlıyoruz.Enam Suresi 59 dan 65 e kadar okursak 65. Ayette Müslümanların Başlarına Gelenlerin Allah tarafından verildiği anlaşılacaktır.

DİN, “Tüm Canlıarın Hayatlarına Egemen Olan Evrensel Sistemdir”.

Alak Suresi 1ila 15. Ayete kadra olan bölüm değerler dersi olarak okutulmaı ve Diyanetin de alt yapısını oluşturmalıdır. Bugün toplumun en cahil insanalrı Diyanette kümelenmişlerdir. Çok sayıda Müftü ve Vaiz Tarikatlardan emirlerini almaktadırlar. Paralel yapının alt yapısı olan Mehdi veya Şeyhliker maalesef Diyanetin içlerine kadra işlemiş ve adeta Diyanette kümelenmişlerdir.

-Nasıl Bir Allah

-Nasıl Bir Din

-Nasıl Bir Yaratılıştan geçtiğini bilmeyen bir toplumdur Müslümanlar.

Alah cc bilgilerini Tasavvuftan alan.

Din Bilgilerini İsrailiyattan Alllan.

Yaratılış Bilgilerini Tevrattan Alan diyanetle bir yere gitme imkanınız yoktur.

Nasıl Bir Allah

Nasıl Bir Din

Nasıl Bir Yaratılış Vahyi Kur an dan Alınarak Hareket Edilmelidir.

Diyanet işleri yasası değiştirilerek Kur an ı Kerim Şemsiyesi altına alınmalı ve başkan Ali bardakoğlunun döneminde diyanetin yaptığı ve 7 cilt olarak basılan hadis tahriçleri çalışması imam- hatip -Müftü ve vaizlere kaynak mecburiyetine getirilmeli.

Her ilim dalından bir komide oluşturularak kur an ı kerim konsensüsle tercüme edilmelidir. Bugün dünya genelinde üzerinde konsensüs sağlanarak yapılan bir meal veya tefsir bulunmamaktadır. Yapılan böyle bir çalışmanın çeşitli dillere çevrilmesiyle değerler devrimi gerçekleşeceği bilinmelidir. Enaz 100 kişilik bilim adamı ekibiyle yapılacak tercüme çalışması kur an ı kerimi insanlarla konuşturacağından Allah i,le birlikte başka İlah Edinme ortadan kalkacak Sadece Allah cc kulluk olacaktır.

Diyanet Mensuplarının Kur an ı kerimin dışına çıkmamaları genel emir haline getirilmelidir. Toplumsal dönüşümün yasaları kur an ı kerimden geçmektedir. Aksi halde Müslüman alemindeki kırılmaların sonu sittin sene gelmeyecektir. Kur an ı kerim meal ve tefsir olarak Türkiye genelinde dağıtılması seferberliği yapılmalı.

Ankara 14 Yıldır Yukarıdaki Reformları Yapmadığı İçin Ülke Batmanın Eşiğine Gelmiş Durumda.

Darbe ve İşgal Girişimleri Reformların Yapılamadığındandır. AKP Anayasa Reformu Hariç Diğerlerini Yapabilme Vekil Sayısına Sahip Olmasına Rağmen Bizim Olsun Bizde Kalsın Mantığı İle Reformları Yapmamış ve Üç Kez Ciddi Darbe Girişimi İle Karşılaşmıştır.

AKP Renksizlerin Yönetim ve Denetimine Girmiş Durumda.

30 Yaşın üstünde milyonlarca bekarı olan ülke durumuna geldik.

TOKİ Yaklaşık 4 yıldır konut yapmıyor. TOKİ Emlak Konut İle Zengin İnşaat Şirketleriyle Ticarete Girişmiş Ortaklık Yapmaktadır. İşsizlik Fonundan TOKİ ye Akatarılacak 10 Milyar TL İle Evi Olmayan Emekli ve Asgari Ücretliye Ev Yapılabilirdi..

Bu köşemizden Ankaraya tekrar tekrar söylüyoruz ki “kapitalist kurallarla halkını refaha kavuşturan tek ülke yoktur” gerçeğini anla ve reformları biran önce yap. Kafanızı Kumdan Çıkartma Zamanı Gelmedi mi Hala..

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 2709

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.