Bugün: 24.01.2021
  • Ana Sayfa
  • »
  • İnsanın Yaratılışında Doğru Bilinen Yanlışlar!.

İnsanın Yaratılışında Doğru Bilinen Yanlışlar!.

“Allah sizi (sosyal hayatınızda) birbirinizi sevmeniz ve huzur bulmanız için tek nefs`ten yarattı”.(Araf 189)

İnsanın ilk Yaratılışı
Bugün Müslümanların Bildiği Yaratılışın Kaynağı

RAB Tanrı Adem`i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. ( Tevrat-Yaratılış / 7 )

RAB Tanrı doğuda, Aden`de bir bahçe dikti. Yarattığı Adem`i oraya koydu. 9 Bahçede iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaç yetiştirdi. Bahçenin ortasında yaşam ağacıyla iyiyle kötüyü bilme ağacı vardı. ( Tevrat-Yaratılış 8-9 )

RAB Tanrı Adem`e derin bir uyku verdi. Adem uyurken, RAB Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı. 22 Adem`den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem`e getirdi. ( Tevrat-Yaratılış / 21 )

Kur an ı kerimdeki İnsanın devamlı yaratılışıyla ilgili ayet.

“Ey İnsanlar; Biz sizi bir erkek ve dişi den yarattık. Huzurlu ve sağlıklı hayat yaşayabilmeniz için farklı farklı (genlerde) yarattık. Allah, katında en şerefliniz, ondan en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah, alimdir, haberdardır”. Hucurat 13..

Kur an ı kerimde ilk yaratılış ayetlerinde bir erkek ve bir dişi den ifadesi geçmez. Bu ayet sonradan ki yaratılışlarda erkek ve dişinin gerekliliğinden bahsederek bu yaratılışın fiziksel olarak, sosyolojik olarak ve psikolojik olarak toplumun sağlıklı olması için olduğunu söyler.

İnsanın ilk Yaratılışı

“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının....” (Nisa 1)

İlk yaratılışla ilgili Tevrattaki Ademin yaratılışı kıssasını yok eden bir ayettir. Ancak Maalesef Müslümanlar bu ayeti de Tahrif edilen Tevrat kültürüyle anlamışlardır.Yukarıdaki meal Tevrat kültürü ile verilmiş mealdir.

Ayetin doğru meali
Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, Aynı Nefs ten eşini var eden ve iki Cinstende pek çok erkek ve kadın meydana getirerek Yayan/Dağıtan Rabbinizden sakının. NİSA 1

Bu ayeti kerime Tevrattaki Ademin yaratılışı bölümündekilerin tamamını çürütmektedir. Allah cc tek kişi yaratmadığı çok sayıda kadın ve erkek yaratarak yeryüzüne yaydığını söylemektedir. Bu ayete göre tek kişi yani Adem ilk yaratılanların içerisinde olan erkeklerden bir tanesidir.

“De ki: “O, Sizi yeryüzünde çoğaltandır”.(Mülk 24) Bu Ayette Tahrif edilen Tevrattaki Ademin yaratılışı düşüncesini çürütmüştür. Mülk 23 de yaratan 24 de çoğaltandır denmektedir. Dolayısı ile ilk yaratılışta Tek kişi yaratıldığı düşüncesi israiliyattır ve kur anı kerime ters bir düşüncedir.

“O, sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti”. (Zumer 6)

Bu ayette de aynı şekilde tahrif edilen Tevrat kültürü mevcuttur.

Ayetin doğru meali 
“O sizi (erkil dişil özelliği olan) Tek/bir nefs’ten, (öz’den, çekirdek’ten, benlikten, can’ dan yarattı)”. (Zumer 6)

Burada ayet içerisindeki ayetin  "nefs" olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Her nefis ölümü tadacaktır ayetine baktığımız zaman bedenlerimizin aslında dünyalık giydirme olduğunu görüyoruz. Yani nefsin ete kemiğe büründürülmüş şeklinin görünen bedensel varlık olması..Aslolan ise hala daha anlamak ve algılamaktan aciz kaldığımız "nefs" tir.

"O, sizi bir tek candan yaratandır. Sizin bir karar kılma yeriniz, bir de emanet bırakılma yeriniz var. Biz anlayan bir toplum için Ayetleri ayrı ayrı açıklamışızdır". (Enam 98)

Bu ayeti meallendirirken tahrif edilen Tevrattaki mantığı unutmuş olmalılar. Çünkü bu ayetin meali tamamen doğru diyebiliriz. Biz can, benlik, öz, çekirdek diyerek asıl adı nefs olan bu maddeyi tanıtmaya çalışıyoruz. Bu madde öyle bir madde ki görünürlüğü yok. Ne zaman görünür oluyor derseniz Ana Rahmine düştükten ve doğumundan sonra görünür oluyor..Ancak bu maddeye Kur an ı kerim nefs demekle beraber Dehr suresi 1. ayette “insan” diyor.

Bakınız Enam 98 ayetinin ikinci bölümünde “Sizin bir karar kılma yeriniz, bir de emanet bırakılma yeriniz var. Allah cc daha ne yapsın daha ne desin ki..Araf suresi 172. Ayetin fonksiyonel durumu bu ayetin ikinci bölümünde tescil edilmiştir. Yani karar kılma/verme yeri olarak Elestü bi- rabbiküm sorusuna muhatap olduğumuz yerdir. Emanete bırakıldığımız yer ise dünya hayatıdır. Ayet tüm yaratılış normlarını yerli yerine oturtuyor. Şek ve şüpheye asla ve asla imkan bırakmıyor.

Ancak İslam Aleminde İmam Maturidi ile başlayan bir yanılgı hala daha devam etmektedir. Araf suresi 172. Ayeti gerçek normundan çıkartarak yaratılış felsefesini toptan bozan bu düşünce maalesef vahyin anlattıklarıyla çelişmektedir. Bu düşünce kendi içerisinde binbir türlü çelişkiler taşıdığından bugün bazı Müslümanların kafaları İnsanın ilk yaratılışı noktasında sıkıntılarla doludur. İnsan maymundan gelmiştir diyenlerle bu Müslümanlar arasında fazla bir fark yoktur. O düşünceye göre Dehr suresi 1. Ayetin manası değiştirilmelidir.

Araf suresi 172. Ayeti bozduğunuzda Rahman 4.14.15. Şems 7.8.9. Dehr 1.2.3. Bakara 30. Beled 8.9.10. Ayetleri de bu bağlamda anlamanız mümkün olmayacaktır.

“Allah sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisi ile huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir”.(Araf 189)

Meale bakınız. İlginç mi ilginç. Anlaşılan mealcilerimiz alın teri dökmektense kes kopyala yapıştır yöntemini uygulamışlardır. Yaratılışla ilgili mükemmel tespitler veren bu ayet tahrif edilen Tevrat kültürü ile özelliğini yitirmiş ve sıradanlaşmıştır. Oysa sosyal psikolojiye aile mefhumuna ışık tutacak ayetlerden bir tanesi ve adeta lokomotifidir.

Bu ayetin doğru meali şöyle yapılmalıdır
“Allah sizi (sosyal hayatınızda) birbirinizi sevmeniz ve huzur bulmanız için tek nefs`ten yarattı”.(Araf 189)

İnsan olarak bir düşünelim, hiç tanımadığımız birisine aşık oluyoruz ve evlenmek için çırpınıp duruyoruz. Eğer tek nefsten, tek çekirdekten, tek özden, tek benlikten, tek candan tek cevherden yaratılmamış olsaydık birbirimizi sevmemiz ve huzur bulmamız mümkün olabilecek miydi?.

“Sizleri (nefs ve beden) eşler halinde yarattık”. (Nebe 8) Bu Ayete herkes farklı farklı anlamlar yüklemişler. Çift çift yarattık diyenlerde var. Eğer bu ayeti kerime yeryüzüne geldiğinde insanların erkil-dişil çiftler/topluluklar olarak yaratıldığını söylüyorsa amenna. Ancak bu ayete bu anlamı verenlerin diğer ayetlere “Adem ile Havva” kelimesini ilave etmeleri böyle düşünmediklerinin tescilidir. Yani bu ayet bu şekliyle Nisa Suresi 1. Ayetin ikinci bölümünü desteklemektedir. Çoğaltarak yeryüzüne yaydık ifadesini destekler.

Ancak bu ayet aşağıdaki gibi de okunabilir

“Sizleri çift özellikli (erkil-dişil) bir yapıdan yarattık”.(Nebe 8)

Kanaatimce bu okuma daha doğru olandır. Her iki okumada da tahrif edilen Tevrat kültürüne kapı kapatılmıştır.


İnsanların Sürekli Yaratılışı

Ey insanlar! Biz sizi, bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve örfler yoluyla tanışıp kaynaşasınız diye sizi milletlere, boylara ayırdık. Hiç kuşkusuz, Allah katında en seçkininiz, sakınılması gereken şeylerden en çok sakınanınızdır. Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. ( HUCURAT / 13 )

Gelenek Adem ve Havva kıssasını Baz aldığı için,ayetleri o doğrultuda değerlendirmiştir...

Şöyleki;
Ey insanlar! Biz sizi, bir erkekle bir dişiden yarattık. diyor ayet..Kafalar otomatik olarak,erkek Adem dişi Havva` ya gidiyor..Ayetinde devamına bakan bile yok..."" Ve örfler yoluyla tanışıp kaynaşasınız diye sizi milletlere, boylara ayırdık."" diyor devamında..

Ayetteki erkek dişi, ALLAH ın üreme kanununa dikkat çekmesidir...İllede bir şahsa işaret ediyorsa Ayeti ben okuduğuma göre o erkek ve dişi benim annem-babamdır..Adem ve Havva değildir...

Bu çalışmamızda insanın ilk yaratılışı ile ilgili ayetleri incelemeye çalıştık. Burada temel olan yani "AYET" olan tek nokta nefs, çekirdek, öz, can, cevher, benlik’tir.

Bu çalışmamızda insanların kadın erkek birbirlerinden üstünlükleri olmadığını delilleriyle anlatmaya çalıştık. Aynı çekirdekten ete kemiğe büründürülerek erkekler ve kadınlar yaratılmaktadır. Üstünlük Allah cc ın emirlerine riayet etmekledir. Üstünlük doğruları yapmak ve doğruların yanında olmaktır.

Bugün Müslümanlardaki İnsanın ilk yaratılışı ile ilgili bilgilerin kaynağı tahrif edilen Tevrattır. Hz. Ademin İlk yaratılan topluluk içerisinden bir erkek olduğu Hz. Havvanında İlk yaratılan topluluktan bir kadın olduğu gerçeğini vurgulamaya çalıştık. Kardeş kardeşe evlilik Allah cc Sünnetullahına aykırı olandır. Böyle bir evlilik olmuş olsaydı sonradan yasaklandığı kur an ı kerimde yazmalıydı.  Böyle bir evlilik modeli asla ve asla olmamıştır. Kadın ve erkekler olarak çok sayıda kişiler/topluluk yaratılmıştır. çoğalma bu topluluğun evlilikleriyle olmuştur..Bu topluluğun genlerinin de farklı farklı olduğunu görmekteyiz.


Biz bu çalışmamızda bu konuda doğru düşünmek zorunda olduğumuzu bilmemiz noktasından hareket ederek eleştirilerimiz yaptık..Doğrular İslamın yanlışlar ise bizimdir.. Rabbim hayırlara vesile eyleye..

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 5237

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.