Bugün: 19.10.2018

AKP ve Kapitalizm!..

Adalet ve Kalkınma Partisi Dünyaya Örnek Olacak Bir Devrime İmza Atabilir.

Kimse kimseyi kandırmasın. Şu olmuyor bu olmuyor diye bir mazeret asla ve asla geçerli değildir. Otoriteyi elinde bulunduranlar halk için mücadele etmiyorlar. Dün çok sayıda kurumun yanlışlarını görenler bugün o kurumların yanlışlarını sahiplenme cihetine gitmişlerdir. Türkiye her alanda kokuşmuşluk yaşamakta ve 12 yıldır iktidarı elinde bulunduranlar adeta bu kokuşmuşluğa ram olmaktadırlar. Dost ağır söyler misali sürekli uyarıyoruz ancak Ankara dar alanda siyaseti tercih ettiği için tüm uyarılara kulak tıkamaktadır. Kapitalizm Ak-Parti iktidarı ile Vahşileşmiştir.
Devlet üçayaklı bir organizasyondur.

-İnsan
-Toprak
-Otorite
İnsanlar herhangi bir kara parçası (toprak) üzerinde Allah cc ın nimetlerini adil şekilde paylaşarak huzur içerisinde yaşamak için Otorite kurmak zorundadırlar. İnsan, toprak ve otorite olmadan devlet devlet olma yeterliliğine sahip değildir.
Bugün dünyanın yaşadığı bunalımların temelinde bu gerçekliğin bilinmeyişi yatmaktadır.

Devlet tek başına kutsal bir organizasyon değildir. Devleti kutsayan insandır. Bu itibarla her şey insanın hizmetinde olmalıdır. Kurulan otoriteler insanlara hizmet yerine zulmediyorlarsa bu otoritelerin değiştirilmesi orada yaşayan herkesin temel görevidir.

Günümüz dünyasında kavramlar tersine döndürülerek kutsallık insandan alınarak ya otoriteye veya toprak parçasına verilmiştir.

Sebebine Gelince 
Kapitalizm temel olarak insanı değil toprak ve otoriteyi kutsar. Toprak tek başına zenginlik değildir. Toprak ve otorite ile elde ettiği mal mülk zenginliği demektir. Otoritenin temel görevi o toprak parçasındaki zenginlikleri adil bir şekilde paylaştırmaktır. Devlet müntesiplerine hizmet eden üç ayaklı bir organizsayonudur. Bu organizasyon üyelerine hizmet yerine zulmü tercih etmiş ise vakit geçirilmeden bu organizasyondaki otorite değiştirilmeli ve üyelerine hizmet eder hale getirilmelidir. Bu- otoriteyi değiştirmek orada yaşayan tüm insanların ortak sorumluluğudur.
12 yıllık iktidarları döneminde bir arpa boyu mesafe alamayanların vatandaşın karşısına çıkacak yüzleride olmayacaktır. Ancak Türkiye ölçeğinde istatistik verileri % 90 ı yanlış olmasına rağmen yinde de Adalet ve Kalkınma Partisinin en iyi yönetimleri sergilediğini söylemektedir. Tabii ki bunda baz alınana değerlerde etkili olmaktadır. Sadece maddi/ekonomik değerleri baz aldığınızda böyle bir sonuçla karşılaşmanız doğal olacaktır. Ancak bugün Türkiye halkı hapishanelere tıkılmış ve hapishanelerdeki vahşiliklerle hakları gasp edilmiştir. Dünya da adaleti savunan hiç bir sistem hapishanelerin varlığını savunamaz. Böyle bir sistemin varlığından kaç kişinin haberi var acaba. İşte sorunda burada.. Dünyada adaleti uygulamakla emrolunan Müslümanlar bile bu sistemin varlığından bihaberler. Adalet ve kalkınma partisininde açmazları bu noktadan hareketle ortaya çıkmaktadır.

İslam dini Hz. Muhammedle hapishanesi olmayan ve gelir dağılımını eşitleyerek dağıtan sistemi kurgulamıştır. Asr-ı saadet Medine dönemi VİCDANİ veya Fıtratı sistemi uygulamıştır.

“ Vahyi atmosferdeki Vicdani sistemde otorite Vicdanlara boyun eğmek mecburiyetindedir”

Aksi takdirde bugün olduğu gibi sömürü sistemlerinin hakimiyeti meydana gelir. Bugün dünya kapitalizmin sömürüsü altında inim inim inlemektedir. Yaratıcının kainattaki tüm canlılara verdiği donatı olan VİCDAN insanın yeryüzüne kuracağı otoriteninde temel frenidir. Otorite vicdanlara aykırı ve bir yasa yapabilir ve uygulama.. İşte fıtrat sistemi adaletini bu şekilde ortaya koyar. Çünkü insan yaratılandır. Yaratılan birisinin yaratanın yerine geçerek diğer insanlara zulmetmesi vicdani ve insani açıdan olduğu gibi kainatın sahibi tarafındanda asla ve asla kabul edilmeyecektir. Bugün Türkiyeyi yönetenlerin bu geçekliği bilmeleri gerektiği halde bilmemeleri onların diğer insanlara zulmetmelerini getirmektedir. Kurguladıkları kurumlarla ve algıladıkları din anlayışı ile kendilerini yaratan konumuna getiren Müslümanlara yazıklar olsun ki Ahirette hesapları çetin olacaktır.

12 yıldır ülkeyi yönetme konumunda olan Ak-Parti ve onun müntesipleri bizlere kızacaklardır. Ancak başlarını iki ellerinin arasına koyarak birkaç dakika düşünmeleri halinde bizlerin ne kadar haklı konuştuğumuzu yazdığımızıa nlamaları kolay olacaktır. Türkiye kapitalizmden vahşi kapitalizme geçmiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi makalemizin konusu olacaktır.

Adalet
Adalet ve Kalkınma Partisinin adaletten anladığı adli yargıdaki cezaların artırılmasından başkası değildir. Oysa adli yargı nihaidir. Adaletin başladığı yer gelir dağılımıdır. İnsanların yaşadığı toprak parçasında oluşturdukları otorite o toprak parçasının gelirlerini eşit dağıtamıyorsa o otorite halkına zulmediyor demektir. Bunu dünya genellemesine vurduğumuzda 85 kişinin mal varlığı 3,5 milyar insanın malvarlığına eşit oluyorsa dünya üzerinde kurulan sömürü çarkının sömürge ayaklarını kırmak her Müslüman için olmazsa olmazlardandır. 12 yıldır Türkiyeyi yönetenlerin kapitalizm sömürüsünü normalden vahşiliğe sürüklemekten başka bir iş yapmış değillerdir. Asgari ücretli aç, Taşeron elemanları aç, emekliler açlık ve sefalet içerisinde inim inim inlemekte ancak otorite sahipleri İhalelerine İhale katarak zenginliklerini pekiştirmektedirler.

Uluslar arası kapitalizm kurguladığı sistemlerle dünya zenginliklerini vampirler gibi emmektedir. Malın mülkün ve paranın kutsal olduğu dünya da insanlar kutsallıklarını kaybetmiş değersiz varlıklar olmuşlardır. Türkiye dede uluslararası kapitalzim kuralları en acımasız şekilde uygulanmaktadır.

Adı “Adalet” ile başlayan bir partinin adalet için tek icraatinin olmaması ne kadar acı ve ne kadar üzücüdür. Ankaraya gönderdiklerimiz bir daha halkla irtibat kuramamış ve sürekli olarak paranın takipçileri olmuşlardır. Adının önündeki kelimenin “ADALET” olması adaletsizliği giderecek anlamını taşımamaktadır. Zira bu ülkede Adalet partisi adındaki bir ekip bu ülke insanına 40 yıllık zulüm dönemi yaşatmıştır.

Adalet ve Kalkınma Partisi Plan ve projesiz olduğundan Türkiyeyi uluslararası kapitalizmin esiri konumuna getirmiştir ve getirmeye de devam etmektedir.

" Uluslararası kapitalizm dünyayı iki sistemle sömürür"
1-Siyasi sistem
Siyasi sistemleri Totaliter rejimler, Darbeler ve Demokrasilerdir.

2-Ekonomik sistem
Ekonomik sistemlerle sömürüde “gelir vergisi” sistemi başı çeker. Borsa ve benzeri Kuruluşlar için çıkartılan yasalarla sömürülerine devam ederler.

Vahşi Kapitalizm ve Gelir vergisi sistemi 
Gelirden alınan vergi fakirlerden alınıp zenginlere hibe edilen sistemin adıdır. Gelir dağılımı adaletsizliğinin gelir vergisi sistemiyle ortadan kaldırılacağına inanmak hiç ölmeyeceğine inanmak gibi bir şeydir. Bir bakarsınız ensaf ve sanatkarlar için veya biraz daha üst zengin müteşebbisler için paketler açılır ve halktan toplanan vergiler bir şekilde bu zenginlere hibe edilir. Bunu yaparlarkende fakir fukara için, işsizlik için yaptıklarını söyleyerek vatandaşı kandırmayı bilirler. Kurguladıkları çapraz sistemin içerisine kendilerinin izni olmadan kimseyi almazlar. İŞ-KUR ve KOSGEB gibi kuruluşlar kapitalistliklerini zirveye taşımak için çalışırlar.

Fakir fukara bir iş kuracağı zaman o kişiyi ilke bekleyen icra daireleridir. İş kurulurken hiç bir yardımda bulunulmayan bu kişilerin birkaç ay gibi kısa sürede batacakları hesap edilerek icra mahkemelerinde kayıtları/sicilleri bozularak bir daha ortaya çıkamayacakları darbeler indirilir. Tüm bunlar fakir fukara i,çin yapıldığı iddia edilen kurum ve kuruluşlar tarafından yapılır. İŞ-KUR ve KOSGEB gibi kurumları başlarındaki şahısların yönettikleini zannedersiniz. Oysa o kuruluşlar tamamen kapitalistlerin kontrolünde çalışiırlar.

İcra mahkemeleri yetmezmiş gibi e- haciz sistemi ile aileler açlığa ve sefalete itilmeye çalışılır. Otorite, aç kalanlara ölmeyecekleri kadar gıda ve para yardımı yaparak kapitalizmin kirli yüzünü örtmeye çalışır. Bu sürekli gördüğümüz manzaralardandır kapitalizmde.

Servet Vergisi
Servet vergisi sistemi vergiyi gelir yerine zenginlikten alacağı sistem olduğu için kapitalizmin can düşmanı ilan edilir ve servet vergisine karşı duyarlı ahlde bekletilirler. Çok sayıda Müslüman olduğunu iddia edenler uluslararası sisteme uymadığı için servet vergisi sistemini tercih edemediklerini görmekteyiz. Uluslararası sistem kapitalizmdir. Kapitalizme uygun olan sistem gelir vergisi sistemidir. Yani fakirden alıp zengine hibe eden sistemdir. Kurdukları kuruluşlarla dünyanın bir yerinde para üzerinden hareket ederek istedikleri ülkeleri/toplumları açlığa sefalete mahkum edebilmektedirler. İşte kapitalizm sistemlerini bu kadar net ve bu kadar korkulu kurmuştur. Karşı çıktığınızda öleceğini zannedersiniz..

Adalet ve Kalkınma Partisi deli dumrulu oynayacağına nereden işe başlayacağını bilmelidir. Gelir dağılımı adaletsizliğinden dolayı meydana gelen suçlara adli yargıda mahkumiyet vermek zalimane bir iştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi bilmelidir ki Hz. Muhammedin Medinesinde Hapishane yoktu.

Adalet ve Kalkınma Partisi bilmelidir ki Allah cc ın önerilerinde hapislik cezası yoktur.

Bugün 150 bin kişinin özgürlükleri gibi hayatlarını ellerinden almaktan daha büyük zulüm yoktur.

Hapsetmek öldürmekten daha kötü bir cezadır.

Bugün zalim otoriteniz için açılan “kamu” davalarından dolayı binlerce kişi mağdur edilmiştir.

Allah cc önerdiği Kamu hukuku aşağıdaki gibidir.
1-Bozgunculuk
2-Adam Öldürmek
3-Zina yapmak
4-Hırsızlık yapmak

Bu suçlara önerilen cezaların tümü peşindir. 
Adalet ve Kalkınma Partisinin yöneticileri, vekilleri, bakanları ve bürokratları aklınızı başınıza alın..

“ 2015 başlarında uluslar arası kapitalizm Türkiyedeki ekonomik sistemi çökertmek için saldırıya geçecektir”.

Numan kurtulmuşun deyimi ile ekonomik vesayet altına girilmeden kapitalizmin can damarlarını kesmelisiniz. İşsizliğin ve tüm kötülüklerin sebebi gelir dağılımı adaletsizliğidir. Gelir dağılımı adaletsizliğini de tetikleyen en büyük faktör gelir vergisi sistemidir. Gelir vergisi sistemi vakit geçirilmeden kaldırılmalıdır. KOSGEB ve İŞ-KUR destekleri yeniden yapılandırılarak fakir fukaranın iş kurması sağlanmalıdır. Ticaret ve sanayi müdürlüklerinin organizesiyle Valilerin kontrolünde yeni bir sistem getirilmelidir. Ankara denetleyici rolünde olmalıdır.

Kurgulanacak yeni sistemle imalat sektörüne ayrıcalık tanınmalı ve ihracata önem verilmelidir. Cari açığını kapatamayan ülkeler batmaya namzet ülkelerdir.
Gelir vergisi sistemi kaldırılarak servet vergisi sistemine geçilmesi halinde işsizlik dibe vuracak ve ihracat fişeklenmiş olacaktır. Adli yargı rahatlayacak ve suçlar en aza inecektir.

Adalet ve Kalkınma Partisi adaletli ve kalkınmayı gerçekleştirebilmesi için bu makaleye kulak vermelidir. Tekrar ediyorum Türkiye patlamaya hazır bomba gibi olmuştur. Hükumet derhal önerdiğimiz reformları hayata geçirerek bu duruma müdahale etmeli ve tüm dünyaya kapitalizme karşı örnek sistem geliştirmelidir.
Adli yargıda yapılacak değişiklerle hapishaneler rehabilitasyon merkezlerine dönüştürülmeli ve Allah cc ın önerdiği cezalar yargı sistemimize alınmalıdır. Allah cc ın dikkat çektiği dört suç haricinde otoritenin koyacağı yasaklar ve cezalarda hapislik olmamalıdır.

Adalet ve Kalkınma ancak ve ancak Hz. Muhammedin uyguladığı bu sistemle gerçekleşebilir.

Servet vergisi, otorite vergisi demektir
Sadaka, komşuluk vergisi demektir..
Zekat, fakirlik vergisi demektir
İnfak, savunma ve eğitim vergisi demektir.

Allah cc ın önerdiği bu sistem sosyal adaleti sağlayan sistemdir.

Adalet ve kalkınma partisinin yeniden seçilmesine sebebiyet veren muhalefetin Türkiyenin Uluslararası düşmanlarıyla iş tutmasıdır. Eğer bugün ülkemizdeki siyasi yapıda Muhalefet Türkiyenin dış ve iç düşmanlarıyla ilişkiler kurmamış olarak meydanlara çıkacak olsa Adalet ve Kalkınma Partisi üyeleri sokaklara çıkamaz halde olacaklardı.

Unutmayınız ki sosyal devrimler reformlarla olur. EĞİTİM/YÖK-TSK-BOTAŞ-ÇALIŞMA-SAĞLIK-TARIM ve HAYVANCILIK-ADALET sektörleri çökmüş sektörlerdir. Adalet ve kalkınma partisinin reçeteleri Müslümanlar tarafından yazılmadığı gibi insani ve vicdani de değillerdir.

Anlayana sivri sinek saz. Anlamayana davul zurna az..Vesselam

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 3884

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.