Bugün: 04.12.2020

Düzce Emniyetinden Açıklama Var!..

Düzce Emniyetinden Açıklama Var!..
27 Nisan Bildirisinin sene-i devriyesi olan 27 nisan günü Düzcede bir okulda başörtülü özel güvenlikçinin polis tarafından denetlenmesi neticesinde başörtüsü takamayacağı bildirilerek başını açmasının istendiği ve başının açtırıldığı bilgisi gelmişti. Sorumlu gazeteciliğin gereği haberin her iki kaynağıyla da görüşmek ve bilgi almak olduğundan Düzce Emniyet Müdürlüğünden bu konu hakkında bilgi istemiştik. Düzce Emniyet Müdürlüğü tarafından tarafımıza gönderilen açıklamayı aşağıya alıyoruz..29.04.2015 00:00

Gazetemize Hitaben Gönderilen Yazı Metni...

Özel güvenlik görevlilerinin giyecekleri ve kullanacakları teçhizatları ile ilgili olarak 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun “Kıyafet” başlıklı 13. maddesinde ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 22. maddesinde düzenleme yapıldığı ancak özel güvenlik görevlilerinin genel görünüşleri, kılık, kıyafetleri ile ilgili olarak (örneğin özel güvenlik görevlilerinin saç, sakal tıraşları, bayan özel güvenlik görevlilerinin de etek giymesi ve başörtüsü takması gibi) herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun “Amaç” başlıklı birinci maddesinde “Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.” hükmü, Kanunun “Kıyafet” başlıklı 13. maddesi “Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına komisyon izin verebilir.” hükmü ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin “Üniforma ve Teçhizat” başlıklı 22. maddesi “Özel Güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ve üniformayı tamamlayan diğer unsurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve genel kolluk kuvvetleri ile kanunlarla kurulan özel kolluk kuvvetlerinde kullanılan renkte, biçim ve motifte olamaz. Üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ve teçhizat özel güvenlik birimlerince belirlendikten sonra, Komisyonun onayına sunulur.

Üniformada şirketi tanıtıcı isim, işaret veya logo bulunur. Özel güvenlik şirketlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ile teçhizat Bakanlıkça onaylanır.” hükümlerinin yer aldığını, bu tespitler ışığında,

1- Özel güvenlik hizmetlerinin kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette bir hizmet olduğu,

2- Özel güvenlik görevlilerinin görev alanı içinde ve sürecinde üniforma giymeleri gerektiği, iş yerinin özelliği nedeniyle gerekli hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına özel güvenlik komisyonunun izin verebileceği,

3- Özel Güvenlik görevlilerinin giyecekleri üniformaların Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk ve kanunla kurulan özel kolluk kuvvetlerinde kullanılan renkte ve biçimde olamayacağı, özel güvenlik şirketlerince kullanılacak üniformayı tamamlayan unsurların Bakanlıkça onaylanacağı,

4- Bu çerçevede, ülke düzeyinde bir yeknesaklık sağlamak amacıyla özel güvenlik görevlilerinin kullanacakları üniformalar ile kılık kıyafete yönelik temel standartların İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmesinin uygun olacağı; belirtildiğinden;
“5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuatında özel güvenlik görevlilerinin kılık kıyafetleri ile ilgili yukarıda sayılan konular haricinde örneğin erkek olanların saç uzatamayacakları, sakal, bıyık bırakamayacakları, bayan özel güvenlik görevlilerinin etek giyemeyecekleri, başörtüsü, fular, ziynet ve süs eşyası aksesuarı takamayacakları yönünde yasaklayıcı bir düzenleme bulunmadığı görüşü belirtilmiştir.

22.04.2015 tarihinde İlimiz Merkez Kültür Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı No:Bila sayılı yerde bulunan Mustafa Kemal Ortaokulunda Özel Güvenlik Şube Müdürlüğümüz personelleri tarafından yapılan Denetleme neticesinde “Özel Güvenlik Denetleme Formu” nun 4. Maddesi “özel güvenlik görevlisi bakanlık tarafından onaylanan kıyafet ve teçhizatla mı görev yapmaktadır.” sorusuna istinaden özel güvenlik görevlisinin üzerinde özel güvenlik görevlisi ibareli montla görev yapması gerekirken görevlinin şahsına ait siyah hırkası ile görev yaptığı tespit edilmiştir.

Hizmet Satın Alma yöntemiyle istihdam edilen yerde aksaklık olması durumunda, sorumluluk bahse konu birim veya özel güvenlik görevlisinde değil, hizmet veren şirket yöneticisindedir.

Özel güvenlik Şube Personellerimizce yapılan denetleme neticesinde özel güvenlik görevlisinin başörtüsünü çıkartması hakkında herhangi bir zorlayıcı telkinde ve söylemde bulunulmadığı, konunun tarafınıza yanlış aksettirildiği hususunu bilgilerinize rica ederiz.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü
Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü


Etiketler: anadolu - ajans - ankara - istanbul - bursa - izmir - islam - din - iman - düşman - hain - fethullah - cemaat - siyonistler - kapitalistler - komünistler - ermeniler - ruslar - çinliler - azeriler - farslılar - araplar - türkler - batı - avrupa - abd - israil - cıa - mossad - fbı - m15 - iran - ırak - suriye - zalim - zulüm - mazlum - mustazaf

Diğer HUKUK ve ADALET haberleri

  • PAYLAŞ

YORUMLAR (1)

Peki diğer tarafın savunması nerede? ilkeli habercilik demişsiniz diğer taraf savunma yaptımı, veya yaptda işinize mi gelemedi?? Neyse zaten bu ülkede kendinden özgürlükçü, çağdaş, ilerici bilmem ne diye bahsedenlerin istisnasız alayı sizinle aynı zihniyette yani çamur at izi kalsın, benim gibi düşünmedikten sonra defolsun gitsin vs.. aynı zihniyet isimden de belli (fetö darbecileri de, yurtta sulh diye isim belirlemişti ne tesadüf dimi)02.08.2017 01:54

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.